Tillsyn av tekniskt avancerade avloppsanläggningar

Har du en egen avloppsanläggning som är ett minireningsverk, kemfällningsenhet eller fosforfilter så omfattas den av regelbunden tillsyn.

Tekniskt avancerade avloppsanläggningar som minireningsverk och kemfällningsenheter kräver underhåll för att kunna fungera och är inte lika robusta som konventionella markbäddar eller infiltrationer. Bygg- och miljönämnden utför därför kontinuerlig tillsyn på den här typen av anordningar. Tillsynen av minireningsverken syftar till att bibehålla en långsiktigt god avloppsrening genom att kontrollera att skötsel och underhåll utförs på ett korrekt sätt.

Vid kontroll av den här typen av avloppsanordningar begär nämnden in journalföring, där kemikaliepåfyllning, underhåll och avvikelser ska finnas noterat. Även provresultat av avloppsvatten kan bli aktuellt om det finns en misstanke att reningen fungerar dåligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018