Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för att det finns ledningsnät för vatten och avlopp. Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Linköpings tätortsområden.

Tekniska verken ansvarar för driften av ledningsnätet. Vänd dig till dem om du har frågor om anlutning till ledningsnätet eller andra frågor om kommunalt vatten och avlopp.

Senast uppdaterad den 4 februari 2021