Hoppa till huvudinnehåll

Om Vallastadens skola - anpassad grundskola

Vallastadens anpassad grundskola är belägen i utkanten av den nybyggda stadsdelen Vallastaden som ligger i nära anslutning till universitetet. Vi delar lokaler med grundskolan och har ett nära samarbete för att skapa en skola för alla.

Hos oss har alla elever rätt till en skola som är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Undervisning

Vi väljer arbetssätt och metoder utifrån utvärdering och kartläggningar av elevernas utveckling.
Undervisningen vilar på en vetenskaplig grund där elevernas kunskaper bedöms utifrån vår läroplan

Vi ser att lärande sker i kommunikation och samspel med andra, och arbetar i första hand gruppbaserat.

Inkludering

På Vallastaden skola har vi ett inkluderande förhållningssätt och arbetar gemensamt för att skapa tillgängliga lärmiljöer.

För oss innebär inkludering att ta tillvara på varje elevs förmågor och att se att varje individ bidrar till en helhet. Alla elever har rätt till sin skolgång utifrån sina förutsättningar. 

Senast uppdaterad den 30 juni 2023