Familjeprogram

Linköpings kommun erbjuder sedan år 2000 föräldrar möjlighet att kostnadsfritt delta i olika föräldrastödskurser och föreläsningar.
Forskning visar att föräldraskapsstöd i form av föräldrastödskurser gynnar barnens hälsa. Forskningen visar också att föräldrars förmåga att visa värme och sätta gränser går att träna på och utveckla.

Välkommen att delta i en föräldrakurs

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är vår skyldighet som vuxna att ge dem det, men i bland behöver vi själva råd och stöd och möjlighet att diskutera med andra föräldrar. Därför erbjuder Linköpings kommun ett antal olika kostnadsfria möjligheter till möten. Här får du möta andra föräldrar – vanliga mammor och pappor till vanliga barn i vanliga och ovanliga familjer.
Alla har det gemensamt att man vill prata med andra och utbyta tankar och erfarenheter. Några har stött på en del svårigheter, andra endast i liten omfattning men vill utvecklas i sin föräldraroll. Den gemenskap som erbjuds ger en trygg grund att jobba vidare på.
För det är precis vad det är – ett jobb som ständigt pågår. Jobbet med att vara en trygg förälder genom barnets hela uppväxt.
Varmt välkommen!

Varför föräldrakurser?

Det finns kurser i så många andra sammanhang, så varför inte i föräldraskap? En ganska vanlig missuppfattning är att föräldrar tror att man behöver ha någon form av problem för att gå en föräldrakurs. Så är det inte. Kurserna tar upp ämnen som berör alla föräldrar: allt från barns utveckling och praktisk information till relationer, kommunikation, hur man hanterar känslor och skapar sammanhållning i familjen.

Kurserna ger dig möjlighet att:

 • Träffa andra föräldrar
 • Diskutera olika situationer i föräldraskapet
 • Få konkreta tips om hur du bemöter ditt barn på ett bra sätt

I det förebyggande föräldrastöd som Linköpings kommun tillhandahåller är Barnkonventionen en självklar utgångspunkt. Samtalsedarna från familjeprogrammen deltar även på föräldramöten i förskolor och skolor. Familjeprogrammen erbjuder också kortkurser och föreläsningar inom olika teman som berör föräldraskap.

Information om kurserna

Småbarnsliv vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 1-3 år och syftar till att utveckla ett positivt samspel mellan barn och föräldrar.

Träffarna leds av två kursledare och vid varje tillfälle tittar deltagarna på filmsekvenser och diskuterar situationer mellan föräldrar och barn utifrån dessa. Den samlade kompetensen bland föräldrar och kursledare som finns i gruppen kommer gemensamt fram till lösningar. Samtidigt skapas tillfälle till att knyta nya kontakter familjer emellan.
Programmet omfattar åtta kurstillfällen om vardera två timmar. Föräldragruppens storlek är lämpligen 12-20 deltagare. Metoden introducerades i Sverige och Linköping hösten 2006.

Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.

ABC vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år och består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Varje träff tar cirka 2,5 timmar.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har cirka tio deltagare. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

De fyra träffarna har följande rubriker

 1. Visa kärlek. Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 2. Vara med. Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? 
 3. Visa vägen. Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?
 4. Välja strider. Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?   

    Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.

   ABC folder för nedladdning

COPE är ett föräldraprogram som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Vid varje kurstillfälle tittar föräldrarna på en kort skådespelad filmsekvens om en vardaglig situation mellan föräldrar och barn. Genom ledarledda diskussioner finner föräldragruppen sedan olika lösningar på att hantera situationen.

Förlagan till COPE finns i Kanada och programmet hör till en grupp av metoder som stödjer och uppmuntrar föräldrar att ge barn positiv uppmärksamhet och att på ett genomtänkt sätt hantera konflikter.

Syfte

 • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn
 • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
 • Förbättra samspelet inom familjen
 • Skapa nätverk mellan vuxna

Föräldragrupperna består av 10-20 föräldrar och träffas åtta gånger á två timmar.
COPE har använts i Sverige sedan år 2000. I Linköping finns gruppledare som även talar arbiska, somaliska och flera andra språk.

 

COPE Tonår vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 13 till 18 år. Kursen går igenom tonårsförälderns olika roller som observatör, rådgivare, förhandlare och bestämmare.
Tonårsforum är en komprimerad version av COPE Tonår och i vissa fall skräddarsydd efter föräldrars önskemål.
Syftet med kurserna är att ge föräldrar möjlighet att träffas och diskutera med varandra under professionell ledning och därigenom bli stärkta i sin föräldraroll.
Vi erbjuder även föreläsningen "Att vara tonårsförälder" genom skolorna. Alla föräldrar är välkomna oavsett i vilken skola barnet går.

Vad innebär det att delta i COPE Tonår?

Vid kurstillfällena får du som förälder se på en kort skådespelad filmsekvens om en vardaglig situation mellan föräldrar och barn. Genom ledarledda diskussioner ges föräldrarna i gruppen möjlighet att föreslå olika lösningar på att hantera föräldra-barnsituationerna. Föräldragrupperna består av 12-20 föräldrar och träffas mellan fyra och åtta gånger à två timmar. Kurser kan även genomförs på somaliska, arabiska och romani.

Lång erfarenhet

Förlagan till COPE Tonår finns i Kanada och utvecklades i början av 1990-talet. Programmet hör till en familj av metoder som innebär stöd till föräldern att ge positiv uppmärksamhet sitt barn och att på ett genomtänkt sätt  hantera konflikter.

Tonårsforum

I Tonårsforum träffas föräldrar i grupp under ledning av samtalsledare för att utbyta tankar och idéer runt sitt föräldraskap.

Tonårsforum har efter önskemål från föräldrar startat som ett alternativ till de familjeprogram som sedan tio år tillbaka erbjudits i Linköping. De traditionella programmen har mellan åtta och elva träffar, medan Tonårsforum erbjuder fyra träffar.

Föräldrarna träffas utan sina barn i grupper med mellan 5-15 deltagare. Barnen  är i åldern 13-18 år, men grupperna indelas utefter barnens ålder så att föräldrar med likartade frågeställningar kan diskutera med varandra.

Litteraturtips för tonårsföräldrar:

 • Tonåringens överlevnadsguide  - BAKER, M.
 • Fem gånger mer kärlek - FORSTER. M
 • Tonårsliv - Handbok för föräldrar  - GUSTAFSSON, H.
 • Tonårstid - WRANGSJÖ, S.
 • Livet i familjen, det viktiga samtalet - JUUL, J.

      Folder om TonårsForum

Komet är för föräldrar med barn i åldern 3-11 år. Komet liknar till stor del COPE, men den här kursen vänder sig till föräldrar som möter särskilt stora utmaningar i sitt föräldraskap.
Avsikten med Komet är att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. 
Programmet ger möjlighet att stärka föräldrarollen och utveckla förmågan att finna lösningar på vardagsbekymmer. Föräldrarna får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid elva tillfällen. Varje träff tar 2½ timma och sker vanligtvis under kvällstid. Gruppen består av föräldrar till högst sex barn och leds två gruppledare.
Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.
 

Lära tillsammans är ett familjeprogram där barn och föräldrar/vårdnadshavare deltar tillsammans. Det är en internationellt spridd metod som går under beteckningen Family learning och har fokus på förälderns viktiga roll i barnets utveckling och lärande. Den introducerades i Linköping 2013 och vände sig då i första hand till utrikesfödda föräldrar, men passar bra för alla föräldrar beroende på vilket tema man använder.

Kurserna genomförs på familjecentraler, i förskolor och på skolor och används i tre olika sammanhang:
- som en gruppverksamhet med olika teman
- vid inskolning i förskolan
- för att stärka modersmålet

Grupperna leds av två pedagoger, varav minst en talar deltagarnas modersmål. Lära tillsammans är flexibel metod som anpassas efter gruppens behov.      

När metoden riktar sig till utrikesfödda familjer är syftet att:

 • Ge möjlighet för barn och föräldrar att tillsammans och på ett lustfyllt sätt förbättra olika färdigheter med fokus på språket.
 • Betona familjen och hemmet som viktiga lärmiljöer och förälderns viktiga roll i lärandet.
 • Främja relationerna mellan föräldrar och barn.

Vid inskolning i förskolan är syftet att:

 • Barn och föräldrar får en gemensam bas av upplevelser och erfarenheter kring förskolans syfte, barnsyn och verksamhet.
 • Öka föräldrarnas engagemang och inflytande i förskolan.

För att stärka modersmålet:

 • Ge föräldrar kunskap och tips om hur man kan stärka barnets modersmål hemma.

Pedagogiken i Lära tillsammans:

 • Föräldrar och barn lär tillsammans
 • Aktiviteterna är anpassade efter gruppens behov
 • Stor delaktighet från deltagarna
 • Lustfyllt lärande och positivt klimat
 • Använda deltagarnas egen kultur och kunskaper

När startar det kurser?

Föräldrakurser genomförs vanligtvis höst och vår, men kommer önskemål från föräldrar finns möjlighet till andra upplägg. Småbarnsliv, COPE och COPE Tonår genomförs även på andra språk, bland annat arabiska och somaliska.

Anmälan

Mats Mikiver
Telefon: 013-20 63 18, 070-69 00 760
E-post: mats.mikiver@linkoping.se

Irene Mattsson
Telefon: 070-34 46 772
E-post: irene.mattsson@linkoping.se

Lilia Lahmar
Telefon: 070-562 62 32
E-post: lilia.lahmar@linkoping.se

Familjeprogram

Skicka e-post till Familjeprogram

E-post: foraldrastod@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 18

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Postadress: Linköpings Kommun, Utbildningsförvaltningen, Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Webbadress: http://www.linkoping.se/familjeprogram http://www.linkoping.se/familjeprogram

Facebook|Föräldrastöd i Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 januari 2019