Aktuella kurser och anmälan

Nedan kan du se vilka föräldrakurser som är aktuella. Kurser kommer också att starta på andra språk än svenska, bland annat arabiska och somaliska.
Det går vanligtvis att ansluta fram till andra kurstillfället om du av något skäl inte kan komma det första.

 

Kurser våren 2019

Vi kommer efterhand lägga ut ytterligare information om vårens kommande kurser och föreläsningar.
Information om respektive kurs innehåll kan du hitta genom familjeprogrammens startsida.
Det genomförs också föräldrastödskurser på familjecentraler och förskolor som inte annonseras här.
Mer information kan erhållas av familjeprogrammens samordnare.

COPE 3-12 år

Ryd. Mårdtorpsgatan 35, Förskolan Paletten. På somaliska.
Torsdagar kl. 18.00-20.00 med start 7/2.
AVSLUTAD

COPE är ett föräldraprogram som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Vid varje kurstillfälle tittar föräldrarna på en kort skådespelad filmsekvens om en vardaglig situation mellan föräldrar och barn. Genom ledarledda diskussioner finner föräldragruppen sedan olika lösningar på att hantera situationen.

Förlagan till COPE finns i Kanada och programmet hör till en grupp av metoder som stödjer och uppmuntrar föräldrar att ge barn positiv uppmärksamhet och att på ett genomtänkt sätt hantera konflikter.

Syfte

 • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn
 • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
 • Förbättra samspelet inom familjen
 • Skapa nätverk mellan vuxna

Föräldragrupperna består av 12-20 föräldrar och träffas åtta gånger á två timmar.
COPE har använts i Sverige sedan år 2000. I Linköping finns gruppledare som även talar arbiska, somaliska, romani och flera andra språk.

Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.

ABC 3-12 år

Skäggetorp. Nämndemansgården 10.
Tisdagar kl. 10.00-12.30 på följande datum 26/2, 12/3, 19/3 och 26
AVSLUTAD

ABC 3-12 år

Tannefors familjecentral. Nya Tanneforsvägen 43C
Fredagar kl. 9.30-12.00 på följande datum 29/3, 12/4, 3/5 och 17/5.
Anmälan

ABC 3-12 år

Skäggetorps familjecentral
Torsdagar med start 25/4. Eftermiddagstid.
För ytterligare information och anmälan se kontaktuppgifter nedan.

ABC vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år och består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Varje träff tar cirka 2,5 timmar.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har cirka tio deltagare. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

De fyra träffarna har följande rubriker

 1. Visa kärlek. Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 2. Vara med. Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? 
 3. Visa vägen. Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?
 4. Välja strider. Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?   

    Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.

Tonårsforum 13-18

Klostergatan 24  Onsdagar kl. 18-20.00. Start 16/1. Fyra träffar. 
AVSLUTAD

Tonårsforum 13-18 år

Nämndemansgården 10. På arabiska
Onsdagar kl. 17.30-19.30 med start 1/4.
För ytterligare information och anmälan se kontaktuppgifter nedan.

COPE Tonår vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 13 till 18 år. Kursen går igenom tonårsförälderns olika roller som observatör, rådgivare, förhandlare och bestämmare.
Tonårsforum är en komprimerad version av COPE Tonår och i vissa fall skräddarsydd efter föräldrars önskemål.
Syftet med kurserna är att ge föräldrar möjlighet att träffas och diskutera med varandra under professionell ledning och därigenom bli stärkta i sin föräldraroll.
Vi erbjuder även föreläsningen "Att vara tonårsförälder" genom skolorna. Alla föräldrar är välkomna oavsett i vilken skola barnet går.

Vad innebär det att delta i COPE Tonår?

Vid kurstillfällena får du som förälder se på en kort skådespelad filmsekvens om en vardaglig situation mellan föräldrar och barn. Genom ledarledda diskussioner ges föräldrarna i gruppen möjlighet att föreslå olika lösningar på att hantera föräldra-barnsituationerna. Föräldragrupperna består av 12-20 föräldrar och träffas mellan fyra och åtta gånger à två timmar. Kurser kan även genomförs på somaliska, arabiska och romani.

Lång erfarenhet

Förlagan till COPE Tonår finns i Kanada och utvecklades i början av 1990-talet. Programmet hör till en familj av metoder som innebär stöd till föräldern att ge positiv uppmärksamhet sitt barn och att på ett genomtänkt sätt  hantera konflikter.

Tonårsforum

I Tonårsforum träffas föräldrar i grupp under ledning av samtalsledare för att utbyta tankar och idéer runt sitt föräldraskap.

Tonårsforum har efter önskemål från föräldrar startat som ett alternativ till de familjeprogram som sedan tio år tillbaka erbjudits i Linköping. De traditionella programmen har mellan åtta och elva träffar, medan Tonårsforum erbjuder fyra träffar.

Föräldrarna träffas utan sina barn i grupper med mellan 5-15 deltagare. Barnen  är i åldern 13-18 år, men grupperna indelas utefter barnens ålder så att föräldrar med likartade frågeställningar kan diskutera med varandra.

Litteraturtips för tonårsföräldrar:

 • Tonåringens överlevnadsguide  - BAKER, M.
 • Fem gånger mer kärlek - FORSTER. M
 • Tonårsliv - Handbok för föräldrar  - GUSTAFSSON, H.
 • Tonårstid - WRANGSJÖ, S.
 • Livet i familjen, det viktiga samtalet - JUUL, J.

Komet 3-11 år

Ingen kurs våren 2019. 

Komet är för föräldrar med barn i åldern 3-11 år. Komet liknar till stor del COPE, men den här kursen vänder sig till föräldrar som möter särskilt stora utmaningar i sitt föräldraskap.
Avsikten med Komet är att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. 
Programmet ger möjlighet att stärka föräldrarollen och utveckla förmågan att finna lösningar på vardagsbekymmer. Föräldrarna får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid elva tillfällen. Varje träff tar 2½ timma och sker vanligtvis under kvällstid. Gruppen består av föräldrar till högst sex barn och leds två gruppledare.
Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.
 

Familjeprogram

Skicka e-post till Familjeprogram

E-post: foraldrastod@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 18

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Postadress: Linköpings Kommun, Utbildningsförvaltningen, Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Webbadress: http://www.linkoping.se/familjeprogram http://www.linkoping.se/familjeprogram

Facebook|Föräldrastöd i Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 maj 2019