Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser och anmälan

Nedan kan du se vilka föräldrakurser som är aktuella. Kurser kommer också att starta på andra språk än svenska, bland annat arabiska och somaliska.
Det går vanligtvis att ansluta fram till andra kurstillfället om du av något skäl inte kan komma det första tillfället.
De fysiska kurserna kommer att starta när restriktionerna avseende Covid-19 tillåter det.
Vi rekommenderar under tiden de digitala kurserna Cope och ABC för vårdnadshavare till barn i åldrarna 3-12 år.

En mamma hjälper sin son med läxorna. Han sitter och mamman böjer sig över hans axel och pekar på något i skrivboken

 

Kurser våren 2021

Under våren kommer vi tillsvidare endast att erbjuda digitala kurser. 
Information om övriga kursers innehåll kan du hitta genom familjeprogrammens startsida. 

Det genomförs också föräldrastödskurser på familjecentraler och förskolor som inte annonseras här.
Mer information kan du få på familjecentralerna eller från familjeprogrammens samordnare.

Kurser på nätet 3-12 år

COPE föräldrakurs på nätet består av sju delmoment som genomförs enskilt hemma och efter varje delmoment ges handledning via telefon eller på annat lämpligt sätt av kursledaren. Kursen kan ges på svenska, arabiska eller somaliska. 
Anmälan COPE på nätet 

ABC genomförs gruppvis digitalt, med fyra träffar. Det innebär att en grupp om 4-5 föräldrar/föräldrapar tillsammans med gruppledarna genomför kursen på överenskomna tider.
Kurs startar fredag 16/4 kl. 13.00-14-30. Därefter 23/4, 30/4 och 7/5.
Anmälan ABC på nätet  Sista anmälningsdag 9/4.

För ytterligare information kontakta familjeprogrammen via kontaktuppgifterna nederst på sidan.

Nedanstående fysiska kurser är tills vidare på paus

COPE 3-12 år     INSTÄLLD/FRAMFLYTTAD 

Klostergatan 24
Måndagar 17.30-19.30

ABC 3-12 år     INSTÄLLD/FRAMFLYTTAD

Tannefors familjecentral. Nya Tanneforsvägen 43 C 
Fredagar kl. 9.30-12.00. 
Högst sex deltagare

ABC 3-12 år     INSTÄLLD/FRAMFLYTTAD

Tannefors familjecentral. Nya Tanneforsvägen 43 C
Fredagar kl. 9.30-12.00.
Högst sex deltagare.

ABC 3-12 år     INSTÄLLD/FRAMFLYTTAD

Skäggetorps familjecentral. 
På lätt svenska.
Onsdagar kl. 9.30-12.00.
Högst åtta deltagare.   

ABC 3-12 år     INSTÄLLD/FRAMFLYTTAD

Skäggetorps familjecentral. 
Med arabiskt språkstöd.
Onsdagar kl. 9.30-12.00.
Högst åtta deltagare.

Tonårsforum     INSTÄLLD/FRAMFLYTTAD 

Klostergatan 24
Onsdagar kl. 17.30-19.30.
Högst sex deltagare.

COPE Tonår vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 13 till 18 år. Kursen går igenom tonårsförälderns olika roller som observatör, rådgivare, förhandlare och bestämmare.
Tonårsforum är en komprimerad version av COPE Tonår och i vissa fall skräddarsydd efter föräldrars önskemål.
Syftet med kurserna är att ge föräldrar möjlighet att träffas och diskutera med varandra under professionell ledning och därigenom bli stärkta i sin föräldraroll.
Vi erbjuder även föreläsningen "Att vara tonårsförälder" genom skolorna. Alla föräldrar är välkomna oavsett i vilken skola barnet går.

Vad innebär det att delta i COPE Tonår?

Vid kurstillfällena får du som förälder se på en kort skådespelad filmsekvens om en vardaglig situation mellan föräldrar och barn. Genom ledarledda diskussioner ges föräldrarna i gruppen möjlighet att föreslå olika lösningar på att hantera föräldra-barnsituationerna. Föräldragrupperna består av 12-20 föräldrar och träffas mellan fyra och åtta gånger à två timmar. Kurser kan även genomförs på somaliska, arabiska och romani.

Lång erfarenhet

Förlagan till COPE Tonår finns i Kanada och utvecklades i början av 1990-talet. Programmet hör till en familj av metoder som innebär stöd till föräldern att ge positiv uppmärksamhet sitt barn och att på ett genomtänkt sätt  hantera konflikter.

Tonårsforum

I Tonårsforum träffas föräldrar i grupp under ledning av samtalsledare för att utbyta tankar och idéer runt sitt föräldraskap.

Tonårsforum har efter önskemål från föräldrar startat som ett alternativ till de familjeprogram som sedan tio år tillbaka erbjudits i Linköping. De traditionella programmen har mellan åtta och elva träffar, medan Tonårsforum erbjuder fyra träffar.

Föräldrarna träffas utan sina barn i grupper med mellan 5-15 deltagare. Barnen  är i åldern 13-18 år, men grupperna indelas utefter barnens ålder så att föräldrar med likartade frågeställningar kan diskutera med varandra.

Litteraturtips för tonårsföräldrar:

  • Tonåringens överlevnadsguide  - BAKER, M.
  • Fem gånger mer kärlek - FORSTER. M
  • Tonårsliv - Handbok för föräldrar  - GUSTAFSSON, H.
  • Tonårstid - WRANGSJÖ, S.
  • Livet i familjen, det viktiga samtalet - JUUL, J.

Komet 3-11 år

Ingen kurs våren 2021. 

Familjeprogram

Till e-postformulär för Familjeprogram

E-post: foraldrastod@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 18

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Postadress: Linköpings Kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Resurs- och stödverksamheten

Webbadress: http://www.linkoping.se/familjeprogram http://www.linkoping.se/familjeprogram

Facebook|Föräldrastöd i Linköping

Senast uppdaterad den 5 mars 2021