Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer, avgifter och regler

Här finns information om vem som har rätt till barnomsorg, svar på vanliga frågor samt länk till vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du ansöka om och säga upp plats, svara på platserbjudande, anmäla inkomstuppgift samt lämna kontaktuppgifter.

Vem kan få barnomsorg?

 • Barn 1-13 år, när föräldrarna arbetar eller studerar och därmed har behov av barnomsorg. Barn 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg. Barn 6-13 erbjuds fritidshem.

 • Barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller är föräldralediga med syskon. 
  Dessa barn erbjuds normalt förskola och pedagogisk omsorg fyra timmar per dag i den kommunala verksamheten.
 • Barn 3-5 år utan tillsynsbehov.
  Dessa barn har rätt till allmän förskola. Det innebär att barnen får vara fyra timmar per dag i Linköpings kommunala förskolor under skolans terminstider. Detta gäller även för barn med vårdnadshavare som saknar sysselsättning eller arbetstillstånd. 

 • Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling.
  Dessa barn kan få plats i barnomsorgen även om föräldrarna inte studerar eller arbetar.

Avgifterna är uppdaterade från och med 1 januari 2023.

Avgift per månad för barnomsorg, barn 1-5 år

 

Förskola,
Pedagogisk omsorg
1-2 år

Förskola,
Pedagogisk omsorg
3-5 år
Barn 1

3% av inkomsten,

dock högst
1645
kronor

2,1 % av inkomsten,

dock högst
1151
kronor

Barn 2 2% av inkomsten, 

dock högst
1097
kronor

1,4 % av inkomsten,

dock högst 
768
kronor

Barn 3

1% av inkomsten,

dock högst
548
kronor

0,7% av inkomsten, 

dock högst
384
kronor

Barn 4
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten

 

Avgift per månad för förskola och pedagogisk omsorg vid arbetslöshet eller föräldraledighet

 

Förskola, Pedagogisk
omsorg vid arbetslöshet,
föräldraledighet
1-2 år

Förskola, Pedagogisk
omsorg vid arbetslöshet,
föräldraledighet
3-5 år
Barn 1 3 % av inkomsten
– dock högst 1645 kronor
0,51 % av inkomsten
– dock högst 280 kronor
Barn 2 2 % av inkomsten
– dock högst 1097 kronor
0,34 % av inkomsten
– dock högst 186 kr
Barn 3 1 % av inkomsten
– dock högst 548 kronor
0,17 % av inkomsten
– dock högst 93 kronor

Barn 4
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten

Inkomstanmälan

Vårdnadshavare med barn i barnomsorgen är skyldiga att lämna in uppgifter om hushållets inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i barnomsorg, samt när det sker förändringar i hushållets samlade inkomst, dock minst en gång om året.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • när barnet börjar i barnomsorgen
 • en gång om året, var 12:e månad
 • när hushållets inkomst ändras
 • efter begäran från kommunen

Observera att inkomstuppgift ska lämnas var 12:e månad även om inkomsten inte har ändrats.
Om vårdnadshavare inte lämnar aktuella inkomstuppgifter för hushållet en gång per år, eller efter skriftlig uppmaning, kan vårdnadshavaren bli inplacerad i den högsta avgiftsklassen.

Undantag

Vårdnadshavare som anmäler inkomster som överstiger taxans högsta inkomstklass (från 1 januari 2023 är den 54 830 kr kronor per månad) placeras i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad.

Frågor och svar

Vad är ködatum?

Ködatumet är det datum som infaller fyra månader innan det datum ditt barn ska börja i barnomsorgen.

Exempel: Ska ditt barn börja på förskolan den 1 maj måste du ansöka senast 1 januari för att vara garanterad en plats den 1 maj. 

Vilket barn får plats först om fler barn önskar samma datum?

Fördelningen av platser sker utifrån:

 1. förtur
 2. kötid
 3. syskon på förskolan
 4. ålder

Skall man räkna in inskolningen på förskolan, när man anger vilket datum man vill börja?

Ja, inskolningstiden ska räknas in. Den tar cirka två veckor från det datum barnet börjar på förskolan.

Om jag vill senarelägga mitt önskade placeringsdatum, vad händer då?

Du får ett nytt ködatum och placeras efter det datumet i kön. 

Hur vet jag om mitt barn finns med i kön till förskola? 

Du kan i e-tjänsten se att ditt barn köar till de förskolor du uppgett och vilket datum du önskat placering. 

Hur fungerar platsgarantin? 

Kommunen, som är en offentlig huvudman, ska erbjuda plats på någon av kommunens förskolor inom 4 månader från ködatum. För att vara berättigad platsgaranti behöver minst ett alternativ i ansökan vara till en kommunal förskola, denna skyldighet gäller inte för enskilt driven barnomsorg (fristående förskola eller enskild pedagosgisk omsorg).

Platsgarantin gäller enbart för er som inte redan har en förskoleplacering i kommunen. 

När får man reda på om man har fått en plats?

Vår ambition är att erbjuda plats senast två månader innan barnet börjar sin introduktion (placeringsstart).

 

 

 

Hur ändrar jag min grund för förskoleplaceringen?

Du ändra grund för placering under "mina sidor" på e-tjänsten. Du går in på placering/uppsägning och klickar sedan på pennan till höger om den aktuella grund för placeringen. 

Det finns tre olika grunder för din förskoleplacering:

Arbete/studier
Arbetssökande
Föräldraledig

Vårdnadshavare som har barnomsorgsplats i förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år och önskar få plats 4 timmar per dag vid föräldraledighet, ska anmäla detta senast två månader före byte av barnomsorgsform. Föräldraledig vårdnadshavare som har barnomsorg 4 timmar per dag, ska senast två månader innan återgång till arbete/studier anmäla detta. Ändring av grund för placering anmäls via e-tjänsten.

Hur anmäler jag en ny inkomst?

Du ändrar din inkomst på e-tjänsten under "mina sidor". Under hushållets nuvarande inkomster ser du den aktuella inkomsten som anmälts. Bredvid inkomsten kan du klicka på "anmäl", här registrerar du din nya inkomst. 

Måste jag börja det datumet jag är erbjuden plats?

Ja, det är det datum du har uppgett som önskat placeringsdatum.

Vi skall flytta från en stadsdel till en annan stadsdel, har vi förtur eftersom vi redan har platser?

Nej, ni får ställa er i kön till det område som ni önskar.

Innan ni kan göra ändringar i vår e-tjänst måste vi ha behandlat pågående ärende först. 

Vi skall flytta inom Linköping, kan vi ha våra förskoleplatser kvar?

Ja, det går bra.

 

 

Vad händer om jag svarar på ett platserbjudande till mitt alternativ två eller tre?

Om du blir erbjuden barnomsorg som inte överensstämmer med ditt första alternativ kan du oavsett om du tackar ja eller nej välja att stå kvar som sökande till det första alternativet genom att aktivt meddela detta i ansökningssystemet enligt anvisning. Du behåller då ditt ursprungliga ködatum. 

Vad händer om jag svarar på ett platserbjudande enligt platsgarantin?

Du kan oavsett om du tackar ja eller nej till en garantiplats välja att stå kvar som sökande till dina önskade alternativ genom att aktivt meddela detta i ansökningssystemet enligt anvisning. Du behåller då ditt ursprungliga ködatum.

Tackar du nej står du kvar i kö tills det blir en plats ledig på något av dina önskade alternativ, det vill säga garantidatumet för att få barnomsorgsplats försvinner.

 

Vilken inkomst grundar sig barnomsorgsavgiften på?

Barnomsorgsavgiften grundar sig på den inkomst som hushållet har tillsammans; Lön före skatt (bruttolön), sjukpenning, föräldrapenning och andra inkomster som ni betalar skatt för. 

Finns det någon betalningsfri månad?

Nej, i Linköpings kommun fördelas barnomsorgsavgiften på samtliga 12 månader.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

Det kommer en ny faktura med 60 kronor i påminnelseavgift efter cirka en vecka. 20 dagar efter förfallotiden (sista datum för betalning) går obetald faktura till inkasso.

Har du synpunkter på fakturan för juli månad, betala den så länge, och kontakta sedan din barnomsorgshandläggare i augusti, för eventuella åtgärder.

Varför har jag fått en faktura för juli månad, mitt barn slutade fritids/förskolan/öppen fritidsverksamhet i juni?

Det är alltid två månaders uppsägningstid. Uppsägning görs alltid i e-tjänsten på vår hemsida, inte till personalen på förskolan/fritidshemmet.

Barn som börjar förskoleklass skrivs ut den 31 juli från förskolan om uppsägning inte gjorts tidigare.

Barn som börjar högstadiet skrivs ut från fritidshem/öppen fritidsverksamhet på skolavslutningsdagen om uppsägning inte gjorts tidigare.

Varför är min faktura högre än den brukar vara?

Det kan bero på att du ändrat inkomst, ändrat grund för placering eller att du har separerat. (Vid separation, se information under frågan “Hur fungerar så kallad delad faktura”)

Hur ska jag göra när jag inte kan betala fakturan?

Fakturan måste betalas, annars går den till inkasso. Det kommer en ny faktura med 60 kronor i påminnelseavgift cirka en vecka efter sista betalningsdatum (förfallodagen). 20 dagar efter förfallodagen går obetald faktura till inkasso. Det du eventuellt betalar för mycket eller för lite denna månad kommer att korrigeras på nästkommande faktura.

Hur begär jag anstånd med fakturan?

Det går inte få anstånd för en barnomsorgsfaktura. Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att betala fakturan, och att göra det i tid. Det går alltså inte att ändra förfallodatumet på fakturan, utan alla fakturor som inte betalas går vidare till inkasso 20 dagar efter förfallodagen.

Jag har gjort inkomständring, påverkar det fakturan?

Har din inkomständring anmälts efter fakturakörning, runt den 10:e i innevarande månad, kommer ändringen att korrigeras på nästkommande faktura. 

Hur betalar vårdnadshavare som inte bor tillsammans barnomsorgsavgiften?

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, har så kallad delad faktura. Ni får då en varsin räkning på det respektive belopp som ni ska betala. Hur mycket var och en ska betala av det totala beloppet avgörs av inkomsten i respektive hushåll. Den som har en högre inkomst betalar mer än den som har en lägre inkomst. Den totala avgiften kan aldrig bli högre än maxtaxan (högsta avgift för en barnomsorgsplats).

Vid separation, ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg?

Om vårdnadshavare separerar och flyttar till olika folkbokföringsadresser ska båda vårdnadshavare, om ni båda har behov av omsorg, ha en egen placering. Den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare söker därför en ny placering på den förskola där barnet redan går. Ni blir då båda räkningsmottagare, med varsin faktura.
Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna ska alltså räknas som separata hushåll och får varsin räkning (delad faktura).

Hur fungerar så kallad delad faktura?

Fakturan baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Hur mycket var och en ska betala av det totala beloppet avgörs av inkomsten i respektive hushåll. Den som har en högre inkomst betalar mer än den som har en lägre inkomst. Den totala avgiften kan aldrig bli högre än maxtaxan (högsta avgift för en barnomsorgsplats).

Vi behöver säga upp förskoleplatsen men bor inte tillsammans. Hur gör vi?

Respektive vårdnadshavare säger upp sin del av platsen på kommunens hemsida. Två månaders uppsägningstid gäller. Observera: om en av er säger upp sin del av förskoleplatsen, och den andra har fortsatt behov av barnomsorgsplats, går hela betalningsansvaret över till den andra vårdnadshavaren.

 

Delad faktura

Barn med separerade vårdnadshavare där båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorgsplats, gör varsin inkomstanmälan, en för respektive hushåll. Varje vårdnadshavare får en egen faktura. Detta kallas delad faktura.

Ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg?

Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får varsin räkning (delad faktura). Fakturan baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. En viktning av de båda vårdnadshavarnas hushållsinkomst sker, så att inkomsten avspeglar hur stor andel av avgiften som var och en ska betala. Den som har en högre inkomst betalar mer än den som har en lägre inkomst.

Om vårdnadshavare separerar och flyttar till olika folkbokföringsadresser ska båda vårdnadshavare, om ni båda har behov av omsorg, ha en egen placering. Den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare söker därför en ny placering på den förskola där barnet redan går. Ni blir då båda räkningsmottagare, med varsin faktura.

Uppsägning av plats för vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll

Respektive vårdnadshavare säger upp sin del av platsen på kommunens hemsida. Två månaders uppsägningstid gäller. Observera, då ena vårdnadshavaren säger upp sin del av förskoleplatsen, går hela betalningsansvaret över till den andra vårdnadshavaren som har tillsynsbehov.

Vad är avgiftskontroll?

Linköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Därför genomförs kontinuerligt en kontroll av detta. Den som betalat för mycket eller för lite, kan komma att få tillbaka eller betala mellanskillnaden i efterhand.

Vid avgiftskontroll kontrolleras hur mycket barnomsorgsavgift ni betalat under det aktuella året. Detta jämförs med Skatteverkets uppgifter om den inkomst ni deklarerat. Vi tar också hänsyn till om ni i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter, på grund av en omräkning i samråd med en barnomsorgshandläggare.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Jag har fått en faktura, men jag har inte möjlighet att betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?

Kontakta oss via e-post: 

Vi kan i de flesta fall lägga upp en avbetalningsplan för att underlätta återbetalningen. Du betalar ingen ränta eller några avgifter för detta.

Jag tror inte att den nya avgiften stämmer. När kan jag begära omräkning av en faktura?

Den vanligaste orsaken till omräkning av den nya avgiften är att en eller två betalningsansvariga personer i hushållet har en ojämn inkomst under det år vi kontrollerar. Det kan till exempel bero på att man en del av året har studerat, varit arbetssökande eller varit föräldraledig.

För att beräkna den nya avgiften görs samma beräkning som när du fick de ursprungliga fakturorna.  Som inkomstunderlag använder vi hushållets taxerade årsinkomst, från Skatteverket. Årsinkomsten delas sedan på tolv för att få fram månadsavgiften. 

Om du tror att det ger en felaktig bild av din inkomst under kontrollåret så kan det vara värt att ta kontakt med oss och fråga hur det ser ut just i ditt fall.

Vad räknas som inkomst när ni beräknar hur mycket barnomsorgsavgift jag ska betala?

Rent allmänt kan man säga att det som ni betalar skatt för ligger till grund för vilken barnomsorgsavgift ni ska betala. Det finns ett fåtal undantag från detta. Du hittar några exempel på sådana i broschyren Regler och riktlinjer, som finns längre ner på den här sidan.

Den inkomstuppgift som vi hämtar från Skatteverket och använder i våra beräkningar är er taxerade förvärvsinkomst (det vill säga inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet).

Räknas studiebidrag eller lån från CSN som inkomst?

Nej. Studiebidrag och studielån är inte skattepliktiga och räknas inte som inkomst.

Jag har inte haft någon lön under det år som ni kontrollerar. Varför har jag fått en faktura?

Som underlag vid beräkning använder vi de uppgifter som du eller ni lämnat till Skatteverket, i deklarationen för det aktuella året. Det finns flera andra former av inkomst än lön, som är skattepliktiga och utgör underlag för barnomsorgsavgift. Detta kan till exempel vara föräldrapenning eller sjukpenning. Du hittar en lista med fler exemplel på inkomster i Regler och riktlinjer längre ner på den här sidan.

Det finns många tillfällen då vårdnadshavare vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har Utbildningskontoret i Linköpings kommun tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

I förskolan råder stark sekretess. Förskolan är inte en allmän lokal i bemärkelsen att alla har rätt att vistas där. Det är viktigt att förskolan är en trygg miljö för våra barn.

I förskolan finns ibland önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Dessa önskemål står utanför den pedagogiska dokumentation som förskolans personal hanterar och som är underlag till barnens portfolio och även för annan information. Idag sprids fotomaterial på ett sätt som vi inte kan kontrollera, via bloggar och sociala media t ex Facebook. Att bilder på barn i våra förskolor sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till exempelvis att barn med skyddad identitet syns på bilder. Bildpublicering på exempelvis Facebook kan innebära en kränkning enligt personuppgiftslagen.

Foton, där man kan identifiera en person, är en personuppgift och sådana får inte läggas ut på internet om de kan uppfattas som kränkande. För att vara säker på att bilden inte bedöms som kränkande samt för att vara säker på att barnet inte har skyddade adressupppgifter bedömer kommunen att man bör fråga berörda barns vårdnadshavare om samtycke till publicering.

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt i de kommunala förskolorna gäller följande:

 • Endast förskolans personal fotograferar i den dagliga verksamheten för att dokumentera den pedagogiska verksamheten.
 • Vårdnadshavare och andra anhöriga får endast under ”ordnade” former fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

Beslutade Riktlinjer, köregler och avgifter, Linköpings kommun

Hittar du inte informationen du söker ovan? Då hittar du en fullversion av de beslutade riktlinjerna, reglerna och avgifterna för 2023 här nedan. 

Senast uppdaterad den 15 februari 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: