Om förskolan

Skuggbild

 

Förskolan Fyra former består av tre enheter;

Rektangeln med barn 1 – 2 år

Cirkeln med barn 3 – 4 år

Kvadraten med barn 4 – 5 år

Vår verksamhet bygger på Förskolans läroplan och vi arbetar utifrån Verksamhetsidén som gemensamts tagits fram. Verksamheten inspireras av Reggio Emiliafilosofin, där vi vill lyfta fram det kompetenta barnet. Barnet som, tillsammans med andra barn och pedagoger, upptäcker och utforskar sin omvärld.

Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt där det gemensamma temat för Ryds förskolor just nu är ”Berättandets kraft”. Utgångspunkten är barnens intresse och nyfikenhet som sedan blir mindre projekt som vidareutvecklas där vi lär av varandra. För att få syn på barnens lärprocesser dokumenterar pedagogerna genom till exempel foton, film, barns berättande och deras egna bilder. 

Förskolan har en miljö både inne och ute där materialet är tillgängligt och där barnen tillåts vara kompetenta. Rummen inbjuder till olika uttryckssätt som förändras och utvecklas efter barnens behov, intresse och fokus i temat.

Maten lagas av vår kock Maud och dukas upp på buffébord i matsalen. Lunchen äter pedagogerna tillsammans med barnen. 

En förutsättning för att förskolan ska bli en trivsam miljö för både barn och vuxna är att förskolan och hemmen samarbetar och stödjer varandra. En gång per läsår erbjuds utvecklingssamtal, föräldramöte samt Drop-in med fika tillsammans med barn och övriga föräldrar.

Har du frågor eller vill besöka förskolan kan ni ringa;

Rektangeln och Cirkeln på telefonnummer 013-26 27 41

Kvadraten 013 – 26 27 42

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 oktober 2017