Om förskolan

Förskolan mitt i idylliska Rapperstad!

Ett barn som står med huvudet neråt och tittar mellan benen på klossar

 

Förskolan har väl anpassade och ljusa lokaler som ligger naturskönt i Rapperstad med härlig utemiljö och närhet till fina skogspartier. Närmiljön med sin mångfald av naturtyper ger oss utmärkta möjligheter att tillsammans med barnen utforska djurliv och växtriket på ett lekfullt sätt.

Våra lärmiljöer har vi skapat tillsammans med barnen på ett inspirerande sätt så att barnen får utveckla sin kreativa sida genom skapande och drama.

Dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera och inför den skriftspråkliga världen. 

Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.  

Det vill vi förverkliga genom att:

  • Stimulera barns utveckling genom lek och skapande verksamhet
  • Sätta barnens önskemål i centrum
  • Vara ute mycket
  • Utveckla barns förmåga att respektera varandra och visa empati
Förskolan Backasandsgatan 17 Rappestad

Skicka e-post till Förskolan Backasandsgatan 17 Rappestad

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 50

Besöksadress: Backasandsgatan 17 (se karta)

Postadress: Förskolan Backasandsgatan 17 Rappestad
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbackasandsgatan17 http://www.linkoping.se/fskbackasandsgatan17

Rektor: Kristina Stenberg
Telefon: 013-20 58 58

Rektor biträdande: Gunilla Andersson
Telefon: 013-26 33 64

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2018