Dialogmöten

Välkomna på dialogmöte tillsammans med förskolechef och/eller biträdande förskolechef, personal och föräldrarepresentanter. Alla föräldrar som är intresserade är självklart välkomna.

Syftet med dialogmötena är att erbjuda ett forum där ni som föräldrar/vårdnadshavare ska kunna få information om vår verksamhet och även kunna ställa frågor om verksamheten i stort.

Utrymme för övriga frågor från er föräldrar kommer också att finnas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 april 2018