Om förskolan

Vasa förskola Banérgatan 21

 

Vasa har en stor och rymlig utemiljö där barnen kan utveckla sin motorik, fantasi, nyfikenhet och lek och lärande. Vi har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

I innemiljön har vi skapat lärmiljöer som tar tillvara barnens intresse och för att lära och erövra nya kunskaper och erfarenheter.

Vi utmanar barnen med planerade teman och med utgångspunkt från Läroplanen Lpfö 18 och barnens intresse.

Vi kommer under läsåret att arbeta med språk och kulturell mångfald. Inom språk kommer vi att utmana barnen kring ord, ordförståelse, att leka med ord och berättande. Kring kulturell mångfald kommer vi att arbeta med mänskliga rättigheter.

En gång i veckan har vi 5-års grupp tillsammans med en annan förskolas 5-åringar.

Välkommen att kontakta oss på tel 013 - 20 84 57 för ett besök.

Introduktion

Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan, vilket skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn. Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss som medforskare. Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kompisarna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl a lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar. Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Förskolan Banérgatan 21

Skicka e-post till Förskolan Banérgatan 21

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 57

Besöksadress: Banérgatan 21 (se karta)

Postadress: Förskolan Banérgatan 21
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbanergatan21 http://www.linkoping.se/fskbanergatan21

Rektor: Charlotta Foucard
Telefon: 013-26 34 90

Rektor biträdande: Lena Olofsson
Telefon: 013-29 46 85

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 augusti 2019