Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Precis intill Nykilskolan ligger vår förskola med fyra avdelningar. Vi har ett nära samarbete med Nykilskolan för att säkerställa en bra övergång för våra barn till skolans värld. Våra lokaler och utemiljöer är väl anpassade till vår verksamhet. Här får våra barn rika möjligheter till lärande, utveckling och utforskande.

Förskolan bergvallavägen, Nykil

 

Vi lägger stor vikt vid våra lärmiljöer som ska stimulera barns fantasi, skapande och det sociala samspelet. Pedagogisk dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera och inför den skriftspråkliga världen. 

Vi som arbetar på förskolan har tillsammans många års erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. Vår målsättning är att ge barnen trygghet och glädje att utveckla sin förmåga, att visa respekt och empati och att stimulera barns lek och utveckling inom alla områden.

Vi har skogsområden i vår omedelbara närhet som vi besöker regelbundet. Närmiljön med sin mångfald av naturtyper ger oss utmärkta möjligheter att tillsammans med barnen utforska djurliv och växtriket på ett lekfullt sätt.

Förskolan har en egen kokerska som tillagar barnvänlig mat med ekologiska råvaror.

Postadress: Förskolan Bergvallavägen 5
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskbergvallavagen5 https://www.linkoping.se/fskbergvallavagen5

Rektor: Elin Adborn
Telefon: 013-26 33 61

Rektor biträdande: Maria Lange
Telefon: 013-20 56 24

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021