Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

En verksamhet som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Förskolan har plats för ca 25 barn. Vi tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är indelade i mindre grupper större delen av dagen.

Maten levereras från Änggårdsskolan.

Postadress: Förskolan Boställsgatan 6
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskbostallsgatan6 https://www.linkoping.se/fskbostallsgatan6

Rektor: Malin Holmertz
Telefon: 013 - 26 22 88

Rektor biträdande: Maria Fors
Telefon: 013-20 78 42

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021