Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Brunnsgatan 2 är en förskola med 30 platser som ligger i innerstaden nära biblioteket.
Förutom biblioteket är det nära till skogen vid Lektorshagen med sin fina motorikbana.

Förskolan Brunnsgatan 2

 

På förskolan arbetar pedagogerna aktivt för att möta det kompetenta barnet och ge barnen de utmaningar och förutsättningar som det behöver.

Vi vill att förskolans lärmiljöer ska locka till lek och lärande. Därför arbetar vi aktivt med att lärmiljöerna ska spegla barnens intresse och ge barnen de förutsätningar de behöver för att utmanas i sin utveckling och i sitt lärande.

Familjerna på förskolan är viktiga för oss och vi vill att familjerna ska få information om vad förskolan arbetar med.

Därför skickar vi bland annat ut månadsbrev med information om vad som händer på förskolan. Vi erbjuder även uppsamlingssamtal efter inskolningen, utvecklingsamtal och drop in under året.

Välkomna att ringa för mer information eller boka ett besök 013-29 42 68.

Introduktion

Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov.

Under introduktionen är föräldrar aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan, vilket skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn. Vi kommer fiinnas bredvid men inte ta över er roll.

Syftet med detta är inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss. Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa de andra predagogerna på förskolan.

Dagarna kan innehålla bland annat lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar. Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Någon som alltid är viktig under barnets hela vistelse hos oss är att ni föräldrar är tydliga när ni säger hej då till ert barn. Barnet ska veta att ni går så att det inte behöver undra vart ni tagit vägen. Är ert barn ledset vid lämning så låt pedagogerna trösta. Känn dig alltid välkommen att ringa om du undrar över hur det går för ditt barm.

Öppen och rak kommunikation är en förutsättning för ett långt samarbete, så var inte rädda att lyfta saker ni funderar över. Viktigt för introduktionen är att den är sammanhållande. Om introduktionen avbryts kan man få börja om någon eller några dgar. Detta skapar kontinuitet och trygghet.

Postadress: Förskolan Brunnsgatan 2
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskbrunnsgatan2 https://www.linkoping.se/fskbrunnsgatan2

Rektor: Louise Hellström
Telefon: 013-20 55 78

Biträdande rektor: Matilda Linell
Telefon: 013- 20 63 73

Senast uppdaterad den 31 mars 2023