Om förskolan

 

Förskolan har sex avdelningar. Bamse, Tvättbjörnen, Nalle Puh, Lilla Björn, Teddybjörnen och Stora Björn. Barnen delas upp efter ålder. Vi har två gårdar där det finns stora möjligheter att upptäcka och utforska.

 Förskolan Ellen Key är belägen nära Björnkärrsskolan, med gångavstånd till såväl Rydskogen som Ryds centrum. Förskolan öppnar kl 06.00 på Tvättbjörnen, där leker barnen till kl 07.00 då de går till sina respektive avdelningar. Kl 16.45 går de barn som är kvar på förskolan till Tvättbjörnen. Då vädret tillåter stängs ibland förskolan ute.

Med inspiration av Reggio Emilia-filosofin fördjupar sig barn och pedagoger tillsammans i olika projekt som barnen visar intresse för. Vi dokumenterar arbetet med hjälp av foton, filmer, barnens berättelser och bilder med mera och tydliggör barnens lärande i enlighet med förskolans läroplan.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema i området. Utgångspunkten är att utifrån barnens nyfikenhet, intresse och idéer forska i olika små projekt där tankar vidareutvecklas och vi kan lära av varandra. Vi delar oss i mindre grupper, på varje avdelning och i huset. Varje barn får på så sätt mera utrymme för lek, språk och kommunikation som vi lägger stor vikt vid i hela området.

Barnen utmanas och stimuleras på ett lustfyllt och inspirerande sätt särskilt inom områden som matematik, naturvetenskap, teknik, språk och skapande verksamhet. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör vi barnens lärande och utveckling.

 Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt.

Förskolan har en rik utemiljö, en stor kuperad gård med stora möjligheter som sträcker sig runt hela huset. I direkt närhet finns även flera stora lekparker och Rydskogen som en naturlig del av verksamheten.

 

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål som lagas av kokerskan Lena i förskolans kök.

Har Du frågor eller vill veta mer om förskolan Ellen Key är du välkommen att kontakta oss. Förskollärare Rebecka Johansson 013-26 39 26 är ansvarig för visning av förskolan och finns tillgänglig på Tvättbjörnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2018