Om förskolan

Förskolan Lekladan på Fårullsvägen 125 är en förskola i Tokarp med två åldersindelade avdelningar. Teddybjörnen med barn 1-3 år samt Gunghästen med barn 3-5 år.

Förskolan Fårullsvägen 125

Teddybjörnen
Telefon 013 - 20 64 67

 

Gunghästen
Telefon 013 - 20 64 44 

Vår verksamhet

På förskolan Lekladan har vi verksamhet som stimulerar barns utveckling och lärande samt är utformat så den förbereder barnen för fortsatt lärande. Vi har utbildad och erfaren personal som ser barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet, en verksamhet som utgår från barnens bästa. Barnen är delaktiga och har inflytande i den pedagogiska verksamheten oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund.

Miljö

På förskolan finns gott om material som inbjuder till att undersöka, utforska och leka samt kan användas på många olika sätt. Den fysiska miljön är trygg, säker och tillgänglig för barn i de aktuella åldrarna. Den stimulerar barns utveckling och lärande såväl enskilt som i grupp. Här finns rum för skapande och rörliga aktiviter samt rum för vila och lugna aktiviter.

Lärande för Hållbar Utveckling/Grön Flagg

Ett av områdets prioriterade mål är Lärande för Hållbar utveckling. För att nå detta mål har Malmslätts förskolor valt att arbeta med projekt Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för förskolor/skolor och syftet är att inspirera nästa nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. I september 2018 fick vi vår Grön Flagg-certfiering för områdena Skräp & Avfall och Hälsa & Livsstil. Under läsåret 2018/19 fortsätter arbetet för att behålla certifieringen. Temat för läsåret är Djur & Natur och fokus ligger på Utrotningshotade djur, Välbefinnande och Närmiljön.

Språkutveckling/Läslyftet

Det andra prioriterade målet är barns språkutveckling. Under läsåret 2018/19 kommer Malmslätts förskolor arbeta med Läslyftet. Läslyftet ansvarar Skolverket för och är ett verktyg för pedagogerna. Syftet är att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara på deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Mat

Vi har ett mottagningskök med mat från Malmslättsskolan/Kärna.

Föräldrainformation

Vi informerar föräldrarna vid daglig kontakt om hur dagen har varit. Ett par gånger om året utkommer vårt Ladanytt och våra föräldrar har möjlighet att vara med i vårt slutna Instagramkonto där vi visar vad som händer hos oss.

Förskolan Fårullsvägen 125

Skicka e-post till Förskolan Fårullsvägen 125

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 67

Besöksadress: Fårullsvägen 125 (se karta)

Postadress: Förskolan Fårullsvägen 125
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskfarullsvagen125 http://www.linkoping.se/fskfarullsvagen125

Förskolechef: Ann-Kristin Anstérus
Telefon: 013-20 65 17

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 december 2018