Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

En förskola att längta till

Vi arbetar med projekt/teman som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barnens lärande men också den kompetens en grupp barn och vuxna tillsammans skapar. Dokumentationerna ligger sedan till grund för verksamhetens planering.

Genom kontinuerliga utvecklingssamtal ges du som vårdnadshavare möjlighet att utbyta information med förskolepersonalen kring barnets individuella utveckling och lärande samt hur förskolan kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas.

Kontakta oss

Telefonnummer till förskolan:
013-26 37 51

Vill du besöka förskolan så kontakta oss via telefon så kommer vi överens om en tid som passar oss båda.

Postadress: Förskolan Gamla Kalmarvägen 5a
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fsklyckhemsvagen https://www.linkoping.se/fsklyckhemsvagen

Rektor: Malin Holmertz
Telefon: 013 - 26 22 88

Biträdande rektor: Emma Bremer
Telefon: 013-29 48 02

Senast uppdaterad den 14 april 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: