Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Samverkan mellan förskola och hem sker på flera olika sätt. Dels vid hämtning och lämning samt möten med och för vårdnadshavare. Kanalen för information i förskolan är den digitala plattformen Infomentor.

Samverkan mellan hem och förskola

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill också att du ska känna dig delaktig och kan påverka. Den dagliga kontakten ser vi som den allra viktigaste där vi samtalar om barnens lärande och hur dagen varit.

Möte för vårdnadshavare

Vi bjuder in till ett föräldramöte på höstterminen. Då får du som vårdnadshavare möjlighet att komma till förskolan för att få information om innehållet i förskolans undervisning. Det är också ett tillfälle för er att ställa frågor till personalen.

Utvecklingssamtal

På våren erbjuds utvecklingssamtal. Här samtalar vi kring hur förskolan tillsammans med hemmet kan ta till vara barnets behov och utvecklingsmöjligheter.

Digitalt möte för förskolorna i Gottfridsberg

En gång per år hålls ett digitalt möte med fokus på övergripande frågor för förskolorna i området Gottfridsberg. 

Information via Infoentor

Infomentor är en digital plattform som är en viktig kanal för förskolan.

Vi vill att du som vårdnadshavare får information om vad som händer i förskolan, den tar du del av via Infomentor. 

I Infomentor finns även en blogg där du kan ta del av barnens lärande.

I Infomentor lägger ni som vårdnadshavare in barnens schema och eventuell frånvaro.

På länken nedan kan du läsa mer om Infomentor:

Senast uppdaterad den 15 mars 2023