Om förskolan

Förskolan Kärrsundsgatan 1

Hos oss på Kärrsund finns barn i åldrarna 1-5 år som är uppdelade i två grupper, Norra- och Södraflygeln.
Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt som utgår från barnens intresse, nyfikenhet och funderingar. Vi vill att trygghet, glädje, lek, och lärande ska genomsyra vår verksamhet i god samverkan med vårdnadshavare. Vår verksamhet sker dagligen både inom- och utomhus.

Innemiljö

Under 2017 har Kärrsund renoverats och i våra fina lokaler inbjuder både till pedagogiskt arbete och lek. Vi har ett öppet klimat i huset med ett gott samarbete. Ibland organiserar vi vår verksamhet så att alla barn på förskolan träffas i tvärgrupper.

Utemiljö

Vi har en stor gård som inbjuder till olika typer av lek. Vi har en pool som används under sommaren och på vintern används vår egen pulkabacke. Det finns också en grillplats där vi ibland lagar mellanmål eller lunch. Vi ser oss ofta omkring i vår närmiljö med promenader till t.ex. kanalen, skogen eller lekparker. Vi har ett gott samarbete med biblioteket och öppna förskolan. En gång i veckan går vi till Evastigens gymnastiksal.

Pedagoger
Vi arbetar med tema och språkstimulerande aktiviteter utifrån barns intressen och där barnen har stort inflytande över verksamheten.

Kontaktuppgifter till förskolan

Är ni intresserade av att komma på besök, kontakta oss för mer information

Norra flygeln 013-20 69 63
Södra flygeln 013-20 69 26.

Förskolan Kärrsundsgatan 1

Skicka e-post till Förskolan Kärrsundsgatan 1

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 63

Besöksadress: Kärrsundsgatan 1 (se karta)

Postadress: Förskolan Kärrsundsgatan 1
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskkarrsundsgatan1 http://www.linkoping.se/fskkarrsundsgatan1

Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon: 013-26 36 57

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2018