Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Myrstackens förskola är en mindre förskola i Ljungsbro med hagmark och Göta kanal i sin omedelbara närhet. Personalen har omsorg om barnen och det lustfyllda lärandet i fokus.

Myrstacken, Knivingegatan 23

Barngruppen organiseras i mindre grupperingar under en stor del av dagen för att ge barnen bästa möjligheterna att få bli lyssnade på, ges inflytande och ett lärande i meningsfulla sammanhang.

Innemiljö

Inspirerande lek och lärmiljöer där miljön ständigt förändrar utifrån barnens intresse och behov

Utemiljö

Intill förskolan finns både Göta kanal och hagmark där det finns mycke plats att upptäcka, lära och leka. Vi utforskar våra närområden dagligen.

Pedagoger

Pedagoger som är engagerade och trygga med varandra vilket ger trygghet och ett gott samspel i barngruppen.

Kontaktuppgifter

Är ni intresserade av att komma på besök, kontakta oss för mer information
013-20 67 34

Postadress: Förskolan Knivingegatan 23
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskknivingegatan23 https://www.linkoping.se/fskknivingegatan23

Rektor: Jeanette Hellström
Telefon: 013-26 36 57

Rektor biträdande: Cecilia Yvonne Andersson

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021