Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Midsommargårdens förskola ligger naturnära med skogen alldeles inpå knuten. Det är en av våra minsta förskolor med ca 25 barn. Barngruppen organiseras i mindre grupperingar under en stor del av dagen för att ge barnen bästa möjligheterna att få bli lyssnade på, ges inflytande och ett lärande i meningsfulla sammanhang.

Midsommargårdens förskola, Lindsdalsgatan 5

Innemiljö

Förskolan har två våningar, de yngsta barnen är på nedre plan, de äldre är på övre. Vi jobbar temainriktat utifrån barns tankar och idéer. Vi vill att barnen ska få goda förutsättningar till att utveckla sitt lärande utifrån vårt arbetssätt och stimulerande material.

Utemiljö

Vår förskola är naturskönt belägen i ett villaområde norr om Motala ström. Förskolan angränsar till skogen vilket vi använder som en naturlig lärmiljö i det dagliga arbetet. 

Pedagoger

Vi arbetar med tema och språkstimulerande aktiviteter utifrån barns intressen och där barnen har stort inflytande över verksamheten. Vår tanke är att barnen ska få uppleva sång och musik, rörelse, kultur, skapande, utflykter och våra traditioner.

Kontaktuppgifter

Är ni intresserade av att komma på besök, kontakta oss för mer information
Tel:013-20 69 04

Postadress: Förskolan Lindsdalsgatan 5
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fsklindsdalsgatan5 https://www.linkoping.se/fsklindsdalsgatan5

Rektor: Jeanette Hellström
Telefon:013-26 36 57

Rektor biträdande: Kristina Daréus
Telefon: 013-26 35 74

Senast uppdaterad den 10 mars 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: