Hoppa till huvudinnehåll

Bullerskydd ska minska ljudnivån på förskolegården

Det ska byggas ett bullerplank på förskolan Lunnevadsvägen 1 för att minska ljudnivån på förskolegården.

De bullernivåer som förskolan har idag är inte godtagbara, utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Åtgärden vidtas så att verksamheten kan fortsätta att bedrivas i lokalerna.

Hur arbetet kommer gå till när bullerplanket ska byggas och hur det påverkar verksamheten kommer berörda vårdnadshavare få löpande information om framåt. Miljön för barn och personal på förskolan kommer att vara trygg och säker under arbetet framåt.

Senast uppdaterad den 4 maj 2023