Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Maråsvägen 15, mitt på landsbygden. Vår förskola inryms i en gedigen skolbyggnad med en fantastisk härlig stor utegård.

Den gamla skolbyggnaden i gult tegel som numera inrymmer Maråsvägens förskola.

 

Förskolan är nyrenoverad och har väl anpassade och ljusa lokaler för yngre barn. Förskolan Västanvinden ligger naturskönt i Västerlösa och långt ifrån biltrafiken.

Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling tillsammans med barn och föräldrar på ett roligt och engagerande sätt. Vårt mål är att kretsloppet ska vara en del av förskolan året runt. Vi tror också att det är lättare att ta till sig globala miljöproblem om vi själva är med och påverkar vår närmiljö. Förskolan är Grön Flagg-certifierade!

Pedagogisk dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera och inför den skriftspråkliga världen. 

Förskolan har en egen kokerska som tillagar barnvänlig mat med ekologiska råvaror.

Vy över Maråsvägens förskolas utemiljö med gräsplan, gungor och lekredskap bakom ett staket.

Del av vår utemiljö med gräsplan, gungor och lekredskap.

Postadress: Förskolan Maråsvägen 15
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskmarasvagen13 https://www.linkoping.se/fskmarasvagen13

Rektor: Elin Adborn
Telefon: 013-20 58 58

Rektor biträdande: Maria Lange
Telefon: 013-20 56 24

Senast uppdaterad den 28 juni 2023