Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Junibacken, Mårdtorpsgatan 59.

 

Att vara barn hos oss

På Ryds förskolor arbetar vi för att alla barn ska få bli sina bästa jag. Vår barn- och kunskapssyn bygger på att barn är kompetenta och att man behöver befinna sig i lustfyllda, kreativa och meningsfulla sammanhang för att lärandet ska bli så långsiktigt som möjligt – ett livslångt lärande.

Vår barnsyn

Vi arbetar aktivt för att ständigt vara så nära barnen som möjligt i deras undersökande och frågor. Vi utgår från barnens styrkor då alla barn har unika kompetenser och unika bidrag till gruppen.
Vi delar oss i mindre grupper under dagen. Varje barn får, på så sätt, lättare att komma till tals, får mera utrymme och ro i leken och i sitt eget utforskande.

Våra arbetsmetoder

Vi arbetar efter Reggio Emilias filosofi där grunden handlar om att erbjuda en demokratisk plats där barn får växa och utforska tillsammans. Miljöerna på förskolan är nogsamt uppbyggda för att skapa en tilltalande miljö, fylld med undersökande och tilltro.

Vi arbetar projekterande vilket innebär att vi tar fokus på barnens tankar och frågor och, i det, fångar och förbinder de olika delarna i lärandet (så som språk, lek, matematik, naturvetenskap och mycket mer).

Vi arbetar åldersnära. Det betyder att barnen när de är ett år börjar på Nyponrosen tillsammans med andra barn som är ett år. Där är den pedagogiska miljön anpassad, för att ge just den åldersgruppen den utmaning och den stimulans de behöver. Hösten samma år de fyller två flyttar de över till Prästkragen osv.

 Vi ser huset som en helhet – där alla barn är alla vuxnas ansvar och vi samarbetar vid öppning och stängning och med undervisning under veckan.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. På Junibacken lagas och serveras maten av Ulrika som är kokerska. Hon svarar gärna på frågor eller tar emot tips på barnens favoritmat från er föräldrar. I området strävar vi efter en sockerfri kost.

Kontakt

Biträdande rektor

Charlott Yxnäs 013-20 59 46

Nyponrosen

013-20 53 56

Prästkragen                 

013-20 52 09

Violen 

013-20 58 06

Vallmon                  

013-20 60 59

Blåklockan                     

013-20 60 49

Har du frågor eller är intresserad av att se förskolan kontakta
Vallmon, Prästkragen eller Nyponrosen.

 Jag kan, du kan, tillsammans kan vi mer

Postadress: Förskolan Mårdtorpsgatan 59
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan59 https://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan59

Rektor: Charlotta Foucard
Telefon: 013-26 34 90
Rektor biträdande: Charlott Yxnäs

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021