Om förskolan

Vattenlek

 

Förskolan är centralt belägen i stadsdelen Ryd nära stora öppna grönområden, aktivitetspark, skog och nära Nya Rydsskolan och Ryds centrum.

Vår förskola består av fem åldersnära avdelningar

Nyponrosen barn 1 år    tel. 20 53 06
Prästkragen barn 2 år     tel. 20 52 09
Violen barn 3 år             tel. 20 58 06
Vallmon barn 4 år          tel. 20 60 59
Blåklockan barn 5 år      tel. 20 60 49

Har du frågor eller är intresserad av att se förskolan kontakta
Vallmon, Prästkragen eller Nyponrosen.

JUNIBACKEN

Vi arbetar åldersnära. Det betyder att barnen när de är ett år börjar på Nyponrosen tillsammans med andra barn som är ett år. Där är den pedagogiska miljön anpassad, för att ge just den åldersgruppen den utmaning och den stimulans de behöver. Hösten samma år de fyller två flyttar de över till Prästkragen osv.

Genom en så kallad miljösäkran är vår strävan att det ska finnas en progression i våra olika pedagogiska miljöer. De kan – för att ta ett konkret exempel – vara att ettåringarna på Nyponrosen blir utmanade med playdoh-deg medan treåringarna på Violen hämtar inspiration i blåleran.

Vi ser huset som en helhet – där alla barn är alla vuxnas ansvar och vi samarbetar vid öppning och stängning och med undervisning under veckan.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. På Junibacken lagas och serveras maten av Ulrika som är kokerska. Hon svarar gärna på frågor eller tar emot tips på barnens favoritmat från er föräldrar. I området strävar vi efter en sockerfri kost.

 

VÅR ORGANISATION

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan och vi inspireras av Reggio Emilia. Vi har numera även en egen verksamhetsidé i Ryd vi tagit fram tillsammans. Den både följer vi och fördjupar oss i. Varje förskola har pedagogiska utvecklingsledare i personalen, som driver de pedagogiska frågorna framåt och organisationsledare som ger förutsättningarna till att de pedagogiska frågorna ska kunna drivas framåt.

Varje år arbetar vi utifrån ett gemensamt tema i området.
Utgångspunkten är att utifrån barnens nyfikenhet, intresse och idéer i projektform fördjupa oss just där barnens intressanta frågor och tankar möts. Det skapar i bästa fall en kreativ miljö, där barns och vuxnas förundran vidareutvecklas och vi kan lära av varandra. Vi delar oss i mindre grupper, på varje avdelning. Varje barn får på så sätt lättare att komma till tals, får mera utrymme till ro i leken och eget utforskande. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation i hela området. Vår pedagogiska process dokumenterar varje förskoleavdelning i arbetsmaterialet PIF – Pedagogiska processer I Förskolan. Vilka utmaningar behöver just den här barngruppen? Vad sysselsätter deras tankar och handlingar? Vad rör sig i huvudet på oss vuxna? Vilka processer behöver vi i personalen gräva ner oss i? De frågorna går vi in i på nytt inför varje läsår.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Det är viktigt för oss att barnen i vår förskola får många upplevelser, små som stora. Med skogen så nära ger det rika möjligheter att utforska naturen. Skogen, vår fina gård och den stora lekparken intill förskolan inbjuder till mycket rörelse och utmanande motoriska lekar – allt beroende på vilket projekt som vi valt att fördjupa oss i.

Barnen utmanas och stimuleras på ett lustfyllt och inspirerande sätt särskilt inom områden som matematik, naturvetenskap, teknik, språk och skapande verksamhet. Personalen får kontinuerlig utbildning i detta liksom inom dokumentation. Genom dokumentation synliggör vi barnens lärande och utveckling.

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig hundraspråkligt. Det betyder att vi vill stimulera och hålla kvar vid så många av barnens uttryckssätt som möjligt. För att leda oss i den verksamheten har vi både en ateljerista och en pedagogista. De ger oss personal nya tankar om miljö, material och tekniker. Så vi håller även vår hundraspråklighet vid liv, vuxna emellan. Pedagogistan hjälper oss även att få syn på de pedagogiska processer som pågår på varje förskoleavdelning, och håller den diskussionen levande.

                                                                                                                          

DU SOM FÖRÄLDER

Det är viktigt för oss att föräldrarna vet vad som händer i förskolan och är delaktiga i sitt barns vardag. Vi erbjuder samtal en gång per läsår med varje barns förälder om verksamheten och barnets utveckling. Det går också att läsapå varje avdelnings lilla whiteboardtavla, vad som sysselsatt våra forskande ögon just den dagen.

Föräldramöten har vi avdelningsvis eller gemensamt i huset och området. Vi bjuder även in föräldrar att delta i olika aktiviteter, bland annat matfestival (som är mycket populär).

Varje avdelning har också ett eget Instagramkonto – där man följa sitt barns avdelnings olika aktiviteter och upptäckter.

 

Jag kan Du kan Tillsammans kan vi mer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 december 2018