Hoppa till huvudinnehåll

När barnet är sjukt

Smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till att barn inte kan vara
i förskolan. Oftast gäller det alldagliga problem som förkylningar, kräkningar,
diarréer och öroninflammationer som går över på ganska kort tid.

Andra smittsamma sjukdomar kan ge allvarligare konsekvenser. Exempelvis kan
vissa bakterier som är resistenta mot antibiotika orsaka svårbehandlade
och långdragna öron- och lunginflammationer.

Vi ställs många gånger inför frågan; Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas i grupp med andra barn? Då är det viktigt att utgå ifrån barnets behov. Det ska inte vara personalens eller vårdnadshavarnas behov som avgör om barnet ska stanna hemma. 

Senast uppdaterad den 1 november 2022