Om förskolan

Förskolan ligger i södra Skäggetorp, intill Nygårdsskolan. På Rågången 15 vill vi att alla ska känna sig välkomna och sedda. Därför delar vi in barnen i smågrupper utifrån intressen och behov. Vi arbetar aktivt med barns språkutveckling, barns lärande genom lek, barns rörelse och pedagogisk dokumentation.

Förskolan Rågången 15

Förskolan Rågången 15

Inspirerande miljöer inne och ute

På förskolan finns det utklädningskläder och leksaker som inspirerar till lustfylld lek. I skaparrummet har barnen tillgång till olika material för skapande verksamhet. I flera av våra rum finns det tillgång till böcker. I lekhallen kan barnen bygga med stora kuddar, hoppa från ribbstolarna, använda bollar eller ha gymnastik. På vår gård finns det sandlådor, rutschkana med liten klättervägg och en motorikbana. Vi har också tillgång till en liten stig i vårt lummiga buskage. Det finns också asfalt som går bra att cykla på, gräs för bollspel och sköna lässtunder utomhus. 

Språkaktiviteter

Böcker och språk är en central del av vår verksamhet. För att barnens språk ska utvecklas använder vi oss av högläsning, rim och ramsor, sånger med mera. Barnen deltar i boksamtal för att uppmuntra berättandet kring bilder och böcker. Familjerna får låna hem bokpåsar med böcker på olika språk för att stimulera intressset för böcker.

Skogspromenader

Vi går till skogen i mindre grupper för att uppleva naturen. Här får barnen tid till lek, utforskande och motoriska utmaningar bland stockar och stenar. I naturen finns det också mycket matematik: långa och korta pinnar, cirklar och rektanglar. Här finns saker över och under grenar. Kan du hitta lika många kottar som fingrar på en hand...?

Skapande

Barnen får skapa fritt med olika tekniker, färger och material. Vi använder oss av olika sorters lera för att testa lerornas olika egenskaper.

Dokumentation

Pedagogerna dokumenterar kontinuerligt barnens intressen, utveckling och lärande. Med dokumentationen som grund och utifrån läroplanens mål utvärderar vi vår verksamhet.

Förskolan Rågången 15 tel. 013-20 72 48

Förskolan Rågången 15

Skicka e-post till Förskolan Rågången 15

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 48

Besöksadress: Rågången 15 (se karta)

Postadress: Förskolan Rågången 15
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskragangen15 http://www.linkoping.se/fskragangen15

Biträdande Förskolechef: Susanna Jacobson
Telefon: 013-26 27 33

Förskolechef: Linda Østergaard Hansen
Telefon: 013-29 48 21

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2018