Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Skattegården 72B består av fem avdelningar där en avdelning är för barn 1-5 år, två är yngrebarnsavdelningar med barn i åldern 1 till cirka 3 år och två är äldrebarnsavdelningar där barnen är cirka 3-5 år. Till förskolan hör en större gård och en mindre. Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsrik mat.
Vår vision är ”En förskola för alla där människor och kunskap växer”!

Förskolan Skattegården 72B

Förskolan Skattegården 72B

Språkutveckling

Då vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där många barn har ett annat modersmål än svenska läggs stor vikt vid barns språkutveckling på såväl svenska som på modersmålet. För att nå målen använder pedagogerna sig av språkutvecklande arbete i olika former, tema/projektarbete, inspirerande och utmanande lärmiljöer, pedagogisk dokumentation samt digitala verktyg.

Barns delaktighet och inflytande

Att barnen har inflytande över och kan påverka sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi tar därför tillvara på och utgår ifrån barnens intressen, tankar och förmågor då vi utformar våra temaarbeten/projekt. I arbetet med olika teman/projekt ingår många olika delar; värdegrundsarbete, språkutveckling, matematik, skapande, drama, rörelse, naturvetenskap, teknik, jämställdhets- och genusarbete.

Pedagogiska lärmiljöer

Barn lär sig olika saker i olika miljöer. Våra miljöer ska inspirera till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen anpassar vi kontinuerligt våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt efter temat/projektet. I vår utemiljö erbjuds barnen en variation av utmaningar och vi utnyttjar också vårt närområde för aktiviteter och utforskning.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna möta alla barn där de befinner sig inom olika områden och utmana dem i deras fortsatta lärande följer pedagogerna barnens utveckling genom olika former av pedagogisk dokumentation, till exempel foton, observationer, filmer och text. De pedagogiska dokumentationerna ligger sedan till grund för verksamhetens planering.

Kontakta förskolan

 
Avdelning Månen  tel. 013-20 72 74
Avdelning Planeten tel. 013-20 57 67
Avdelning Solen tel. 013-20 59 35
Avdelning Stjärnan tel. 013-26 35 84
Avdelning Galaxen tel. 013-20 59 18

Postadress: Förskolan Skattegården 72B
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskskattegarden72b https://www.linkoping.se/fskskattegarden72b

Rektor: Maria Bülow
Telefon: 013-29 48 21

Rektor biträdande: Veronica Larsson
Telefon: 013-20 76 05

Senast uppdaterad den 8 oktober 2021