Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Stiglötsgatans förskola består av fem avdelningar där två är yngrebarnsavdelningar med barn i åldern 1 till cirka 3 år och tre är äldrebarnsavdelningar där barnen är cirka 3-5 år gamla. Till förskolan hör en stor utegård och tre mindre. Samtliga pedagoger arbetar medvetet och aktivt tillsammans för att skapa en trygg, glädjefylld och lärorik vistelse för barnen. Visionen ”En förskola för alla där människor och kunskap växer” levandegörs i förskolans arbete. Förskolan har en egen kock som varje dag serverar hemlagad mat och hembakat bröd.

Förskolan Stiglötsgatan 33

Språkutveckling

Då vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där många barn har ett annat modersmål än svenska läggs stor vikt vid barns språkutveckling på såväl svenska som på modersmålet. För att nå målen i läroplanen använder pedagogerna sig av språkutvecklande arbete i olika former, där Skolverkets kompetensutvecklingssatsning ”Läslyftet för förskolan” står i fokus. Genom att arbeta i projekt, skapa inspirerande och utmanande lärmiljöer, använda pedagogisk dokumentation samt digitala verktyg utmanar pedagogerna barnen i sitt lärande och ger förutsättningar för ökad språkutveckling.

Barns delaktighet och inflytande

Att barnen har inflytande över och kan påverka sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi tar därför tillvara på och utgår från barnens intressen, tankar och förmågor då vi planerar våra projektarbeten. I arbetet med olika projekt ingår läroplanens alla delar; värdegrundsarbete, språkutveckling, matematik, skapande, drama, rörelse, naturvetenskap, teknik, barns delaktighet och inflytande, jämställdhets- och genusarbete.

Pedagogiska lärmiljöer

Barn lär sig olika saker i olika miljöer. Våra miljöer ska inspirera till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen anpassar vi kontinuerligt våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt efter det projekt vi är inne i. I vår utemiljö erbjuds barnen en variation av utmaningar och vi har även nära till att utforska skogen och flera andra intressanta platser i närområdet.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna möta alla barn där de befinner sig inom olika områden och utmana dem i deras fortsatta lärande följer pedagogerna barnens utveckling genom olika former av pedagogisk dokumentation, till exempel foton, observationer, filmer, ljudupptagningar och text. 

 Avdelning Skutan

 tel. 013-26 34 01  

 Avdelning Kryssaren 

 tel. 013-26 34 02

 Avdelning Kanoten

 tel. 013-26 34 03

 Avdelning Jollen

 tel. 013-20 72 41  

 Avdelning Ekan

 tel. 013-20 72 42

 Kök

 tel. 013-20 59 35

Postadress: Förskolan Stiglötsgatan 33
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskstiglotsgatan33 https://www.linkoping.se/fskstiglotsgatan33

Rektor: Maria Bülow
Telefon: 013-26 31 81

Rektor biträdande: Frida Löfstrand
Telefon:013-26 27 33

Senast uppdaterad den 28 april 2023