Forum för samverkan

Föräldramöten

Förskolorna bjuder in till föräldramöten 1-2 gånger per år.

Detta innebär en möjlighet för vårdnadshavare att få ta  del av hur förskolan arbetar med undervisning utifrån målen i förskolans läroplan.

För att göra vårdnadshavare delaktiga i barnens utbildning bjuds vårdnadshavare även in till drop-in och familjefest.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2016