Forum för samråd

Samråd för Lambohovs förskolor sker 1 till 2 gånger per termin och leds av förskolechef och biträdande förskolechefer.

Vad kan idén med ett samråd då vara?

•Skapa en mötesplats mellan förskolan och hem för att främja samarbete.
•Ett utvecklingsforum där vi gemensamt arbetar för god kvalitet.

Förväntningar på samrådsrepresentanter

•Vara en representant för sin föräldragrupp/förskola.
•Inför föräldramöten och samrådsmöten ta emot tankar och idéer från övriga föräldrar.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 maj 2019