Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lambohovs förskolor

Förskoleområdet Lambohov ligger i sydvästra Linköping och berör ca 500 barn.

Våra förskolor

Åtta kommunala förskolor tillhör området;

  • förskolan på Storskiftesgatan 50
  • förskolan på Tröskaregatan 110
  • förskolan på Rättaregatan 120
  • förskolan på Rättaregatan 9
  • förskolan på Boställsgatan 6
  • förskolan Islandet på Utsädesgatan 60
  • förskolan på Utsädesgatan 120
  • förskolan på Lantbruksgatan 2

Området leds av en rektor och tre biträdande rektorer. I området jobbar ca 90 medarbetare: förskollärare, barnskötare, två försteförskollärare, en specialpedagog, en pedagogista, en bemanningsplanerare, en vaktmästare, en administratör samt en processtödjare.

Gemensamt tema

Samtliga förskolor i Lambohov har sedan en tid tillbaka jobbat med lärandet för hållbar utveckling genom ett gemensamt tema.

Ett övergripande tema i området är ett sätt att peka ut en riktning för det pedagogiska arbetet, något att samlas kring.  Ett gemensamt tema skapar också möjlighet till att sätta igång mer långsiktiga och djupgående processer tillsammans med barnen.

Utifrån det gemensamma temat skapar varje avdelning sitt eget projekt där barnens intresse är utgångspunkten för lekfulla undervisningssammanhang.

Aktuellt tema ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”

Detta är ett bevingat uttryck som påminner oss att kritiskt tänkande är drivkraften för utvecklingen. Kreativt tänkande inspirerar idéer och idéerna i sin tur inspirerar förändring. Att öka förmågan till kritisk analys är därför ett centralt mål för all utbildning i Sverige.

Utvecklingsarbete

Förskoleområdet har ett pågående arbete för att utveckla arbetsprocesserna inom skapande och kommunikation med hjälp av digital teknik 

Prioriterat läroplansmål

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, doku­mentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg (Lpfö 18).

 

Senast uppdaterad den 7 december 2020