Öppen förskola/familjecentral Ljungsbro (Droppen)

Välkommen till Öppna förskolan/familjecentral Ljungsbro (Droppen).
Vår verksamhet är en mötesplats för alla vuxna och barn 0-5 år.
Målet är att ge stöd i föräldraskapet och att följa barns utveckling och hälsa.
Vi finns på Evastigen 9 (bredvid apoteket).

Dag Tid Ålder
Måndag 09.00-12.00 0-5 år
          13.00-16.00                      0-5 år
Tisdag 09.00-12.00 0-18 månader
Onsdag 09.00-12.00 0-5 år
  13.00-16.00 0-18 månader
Torsdag 09.00-12.00 0-5 år
  13:00-15:30 Barn 0-12 månader Förstagångsföräldrar 

Babymassage för barn 2-4 mån.

 Vi erbjuder er att vid tre tillfällen prova på taktil massage. Detta är en mjuk och försiktig massage som ger dig och barnet en fin stund tillsammans. Att massera sitt barn lägger en bra grund för en god anknytning och möjlighet att tidigt lära sig att se barnets signaler

Observera att dessa 3 tillfällen bygger på en helhet.

Välkommen ONSDAGAR kl.14.00.

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3   

21 nov

16 jan 13 feb    

28 nov

23 jan 20 feb    
5 dec 30 jan 27 feb    

Anmälan sker senast 1 vecka före start till DROPPEN tel. 013 - 206725.

Medtag badhandduk och barnolja.

V.32 Babysång.
V.33 Babysång.
V.34 Film "Aldrig skaka"
V.35 Babysång
V.36 Apoteket tipsar om "bra att ha grejer i hemmet"
V.37 NTF informerar om barns säkerhet i bil.
V.38 Medley informerar om träning efter graviditet.
V.39 BVC närvarar
V.40 Kommunens konsumentrådgivare, försäkringar m.m.
V.41 Kvinnojouren informerar om sin verksamhet.
V.42 Hagadal informerar om sin verksamhet
V.43 Folktandvården, det lilla barnets tandhälsa.
V.44 Babysång/sjalprat
V.45 Det lilla barnets första infektioner. Läkare från VC.
V.46 "När två blir tre" Råd och stöd deltar
V.47 Barnomsorgsinfo av förskolechef
V.48 Bokprat på biblioteket
V.49 BVC närvarar.
V.50 Babysång
V.51 Babysång.
   
   
   
   

Familjecentralens verksamheter och personal

På familjecentralen samarbetar förskollärare, barnsjuksköterskor och socialsekreterare från Råd och Stöd. Tillsammans ger vi stöd i föräldraskapet och följer barnets utveckling och hälsa. Föräldrar erbjuds också att delta i föräldraträffar med olika teman.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och föräldrar

Här arbetar förskollärare som erbjuder en pedagogisk verksamhet som tar tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. Du får möjlighet att lära känna andra vuxna och barn, utbyta tankar, erfarenheter och få stöd i rollen att vara förälder. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. Föräldrar ansvarar för sina egna barn. Tänk på att vara infektionsfri vid besök på öppna förskolan.

Barnavårdscentralen (BVC) 

På Barnavårdscentralen arbetar barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

  • hembesök
  • hälsoundersökningar
  • vaccinationer
  • rådgivning/stöd i föräldrarollen
  • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped.

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelation, familjeliv med mera.

Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-16 år är välkommen. 

anne-marie.karlsson@linkoping.se

Besöksadress: Centralplan 1, Ljungsbro.

Telefon: 013-20 69 48, 070-399 14 64

Processtödjare
Linköpings kommuns processtödjare utgår från respektive områdes familjecentral samt den centralt belägna mottagningsenheten. Uppdraget innebär att utgöra ett direkt stöd till förskolorna i arbetet med flerspråkiga barn. Processtödjarna kartlägger även nyanlända barns språkkunskaper och behov.

Tel.nr: 013-206859

 

Råd & Stöd

Skicka e-post till Råd & Stöd

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växeln)

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink
Råd & Stöd
581 81 Linköping

Fax: 013-20 87 49

Webbadress: http://www.leanlink.se/radstod http://www.leanlink.se/radstod

Öppen förskola - Ljungsbro

Skicka e-post till Öppen förskola - Ljungsbro

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 25

Besöksadress: Evastigen 9 (se karta)

Postadress: Öppen förskola - Ljungsbro
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcljungsbro http://www.linkoping.se/fcljungsbro

Förskolechef: Marita Skult
Telefon: 013-20 68 17

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 februari 2018