Forum för samverkan

Samråd med föräldrar i Skäggetorp

Skäggetorps förskolor startade 2012 upp forum för samråd, där förskolans ledning bjuder in föräldrarepresentanter för att diskutera övergripande frågor som rör förskolans verksamhet. Syftet är att ge föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Formerna för mötena har skiftat. 

Workshops

Från 2015 har även samråden integrerats med föräldramöten där förskolorna presenterat sin verksamhet i form av workshops. Detta innebär en möjlighet att få prova på olika praktiska aktiviteter som barnen erbjuds och hur läroplanens olika mål kan knytas till dessa.

Flerspråkig dialog 

Föräldrarepresentanter men även övriga vårdnadshavare inbjuds samtidigt till samtal med förskolans arbetslagsledare och förskolechef. Områdets tre Brobyggare med språkkompetens på arabiska och somaliska deltar som tolkar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 januari 2017