Om förskolan

Förskolan Gärdet ligger i Bankekind som är ett litet samhälle cirka 15 km öster om Linköping. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år fördelade på yngre- och äldrebarnsavdelningar. I Bankekind finns även en skola för klasser från förskoleklass till och med årskurs tre.

 

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Myrstacken
Telefon: 013-20 55 87

 

Avdelning Röda Äpplet
Telefon: 013-20 55 86

Förskolan Lerbogavägen 9

Skicka e-post till Förskolan Lerbogavägen 9

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 87

Besöksadress: Lerbogavägen 9 (se karta)

Postadress: Förskolan Lerbogavägen 9
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsklerbogavagen9 http://www.linkoping.se/fsklerbogavagen9

Förskolechef: Charlott Yxnäs
Telefon: 013-20 59 46

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 september 2018