Om förskolan

Duvkullens förskola, som ligger på Blystigen 2, består av två avdelningar och är belägen i Johannelund med närhet till skog och natur.

Duvkullens förskola

 

Avdelningar

Silverfisken har barn i åldrarna 1-3 år.

Guldbaggen har barn i åldrarna 3-5 år.

Inskolning

Vi har två veckors inskolning. Första veckan är föräldern medverkande sedan början barnet lämnas mer och mer. Vi lägger stor vikt vid att barnet ska kännas sig tryggt. Familjen får en egen kontaktperson som håller i inskolningen, uppföljningen samt de kommande utvecklingssamtalen.

Verksamhet

Fokus på barnen

Pedagogerna har ett starkt barnfokus och dokumenterar varje barns lärande. För att möjliggöra varje barns utveckling delas barnen in i mindre grupper större delen av dagen där de erbjuds målstyrda aktiviteter.

Hållbar utveckling

Vår förskola är GrönFlagg-certifierad, där fokus ligger på att medvetandegöra barnen kring hållbar utveckling. Vår utemiljö är fantastisk med tillgång och närhet till skogen .

IKT i förskolan

Barn i förskolan använder digitala verktyg regelbundet. Barnen har möjlighet att tillsammans med pedagogen reflektera över sitt eget lärande med hjälp av digitala verktyg.

Egen kock

Förskolan har egen kock som lagar barnens mat. En stor andel av maten är ekologisk. Barnen ha möjlighet att önska sina favorit rätter.

Övergång till skolan

Vi har en gemensam handlingsplan med Hagbyskolan, gällande barnens övergång till skolan.

Förskolan Blystigen 2

Skicka e-post till Förskolan Blystigen 2

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 70

Besöksadress: Blystigen 2 (se karta)

Postadress: Förskolan Blystigen 2
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskblystigen2 http://www.linkoping.se/fskblystigen2

Förskolechef: Maria Trangius Griph
Telefon: 013-20 59 05

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 januari 2018