Om förskolan

Välkommen till förskolan Ekholmsvägen 115!

Ena sidan av den gula frskolan, med klätterställning och sandytor utanför.

 

Så jobbar vi

Vi på Blästad förskolor inspireras av Reggio Emilia pedagogiken.

Vi ser barnet som ett kompetent barn vilket innebär att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intresse och behov.

Varje individ berikar gruppen där vi lär tillsammans i ett utforskande arbetssätt. Alla får bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter kan värdesättas. Vilket gör förskolan till en demokratisk mötesplats.

Vår roll som pedagoger blir att vara:
Lyssnande – vara nära barnen
Medforskande – vara nyfiken på barnens görande
Stimulerande – utmana barnen i deras görande 

Välkommen på besök

 

Om ni vill besöka oss är du välkommen att ringa och boka tid på tel. 013 - 20 89 28

Förskolan Ekholmsvägen 115

Skicka e-post till Förskolan Ekholmsvägen 115

E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 28

Besöksadress: Ekholmsvägen 115 (se karta)

Postadress: Förskolan Ekholmsvägen 115
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskekholmsvagen115 http://www.linkoping.se/fskekholmsvagen115

Förskolechef: Marie Bjärud Karlsson
Telefon: 013-20 84 30

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 augusti 2018