Om förskolan

Majelden är en helt nybyggd förskola som startade i Augusti 2016 i ljusa luftiga lokaler.

Förskolans utemiljö med rutschkana, sandlåda, talldunge och motorikbana

Förskolans utemiljö ger fullt av möjligheter till lek och upptäckter.

Avdelningar

Vi har två avdelningar, en med de äldre barnen och en med de yngre barnen.

Inskolning

Hos oss är föräldern under första veckan tillsammans med barnet hela tiden på förskolan. Sedan följer en vecka då föräldern går ifrån längre och längre stunder, och barnet är tillsammans med pedagogen.
Barnet har en egen inskloningspedagog att knyta an till. Denna pedagog bjuder sedan in till ett uppföljningssamtal när barnet har gått en tid i förskolan.

Verksamhet

Vi delar barnen i mindre grupper under dagen för att låta barnen vistas i mindre sammanhang. Köket är vårt hjärta och vår kock lagar maten. Barnen tar maten från matrummets buffé med stöttninga av pedagogerna.

Våra telefonnummer

Tallen 013-26 35 06

Kotten 013-26 35 86

Förskolan Vårdkasvägen 3

Skicka e-post till Förskolan Vårdkasvägen 3

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 06

Besöksadress: Vårdkasvägen 3 (se karta)

Postadress: Förskolan Vårdkasvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskvardkasvagen3 http://www.linkoping.se/fskvardkasvagen3

Förskolechef: Maria Trangius Griph
Telefon: 013-20 59 05

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 januari 2018