Forum för samverkan

Det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet. För att kunna lägga grunden för detta använder vi oss av föräldraaktiv inskolning.

Introduktion 

Vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i eller ha synpunkter på vår verksamhet och vårt kvalitetsarbete. De har också möjlighet att lämna synpunkter och delta aktivt  i kartläggningen till vår Trygghetsplan. 

Grunden för ett gott samarbete läggs vid introduktionen, då vårdnadshavare är med hela den första veckan. Cirka 1-2 månader efter introduktionstiden erbjuder vi ett uppföljningssamtal om hur vårdnadshavare, barn och pedagoger har upplevt den första tiden på förskolan. 

Samverkan vårdnadshavare 

En gång per år har vi utvecklingssamtal då vi tillsammans med vårdnadshavarna diskuterar barns lärande och utveckling samt hur förskolan arbetar för att stimulera barnet i sin fortsatta utveckling. 

Vi bjuder in vårdnadshavare till olika föräldrasammankomster bland annat föräldramöte en gång om året, drop-in med mera. 

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill besöka oss. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 september 2017