Om förskolan

Ådalagatans förskola ligger vackert belägen utmed Stångån med plats för cirka 50 barn och består av tre avdelningar. Pärlan för barn mellan 3-5 år, Diamanten för barn mellan 1-2 år och Smaragden för barn mellan 1-2 år.

förskolan Ådalagatan 2/14

 

Trygghet 

Hos oss ska alla barn och vårdnadshavare känna sig välkomna och trygga och få en god introduktion till vår verksamhet. Under stora delar av dagen delar vi in barnen i mindre grupper vilket leder till ökat samspel, fler positiva lärandetillfällen samt närvarande pedagoger. Vi erbjuder barnen en lustfylld och rik miljö som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande. 

Utveckling och lärande, normer och värden 

I vår pedagogiska verksamhet lägger vi extra fokus på utveckling, lärande, normer och värden. 

När det gäller Språkutveckling arbetar vi efter en modell som heter Före Bornholmsmodellen. Den bygger på systematiska språklekar som underlättar läsinlärningen. Vi rimmar, läser böcker, sjunger sånger och leker språklekar.  

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för reflektion, analys och utveckling av vår verksamhet. Barnets delaktighet och inflytande är en viktig del i planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö genom grupparbete, samtal med barnen och olika uppdrag.   

 

Avdelning Pärlan
Telefon: 013-26 36 51

Avdelning Diamanten
Telefon: 013-26 36 52

Avdelning Smaragden
Telefon: 013-20 87 95

Utemobil
Telefon: 013-26 37 53

Förskolan Ådalagatan 2/ 14

Skicka e-post till Förskolan Ådalagatan 2/ 14

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 51

Besöksadress: Ådalagatan 2B (se karta)

Postadress: Förskolan Ådalagatan 2
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskadalagatan2 http://www.linkoping.se/fskadalagatan2

Förskolechef: Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018