Om förskolan

Förskolan Älgvägen består av två avdelningar och är belägen i Ånestadområdet med närhet till skog och natur.

Förskolans ljusgula hus sett från Älgvägen. En röd cykel och en svart bil står parkerad framför, några lummiga träd i förgrunden.

 

Avdelningar

Pärlan 3-5 år

Bubblan 1-3 år

Inskolning

Inskolningsperioden pågår i två veckor. Varje enskilt barn får en ansvarig personal på förskolan som följer barnet och familjen under inskolning, utvecklingssamtal med mera. All personal på förskolan har dock gemensamt ansvar för barngruppen och hjälps åt såväl vid inskolning som i det dagliga arbetet med barnen.

Verksamhet

Med barnens intresse i centrum tar vi ansvar för att vår verksamhet speglar läroplanens intentioner. Vi delar in barnen i mindre grupper och ger barnen möjlighet att utvecklas till nyfikna och kompetenta individer. Vi har en stor och inbjudande utemiljö med skogen inpå knuten som inspirerar till lek och utforskande.

Förskolan Älgvägen 14

Skicka e-post till Förskolan Älgvägen 14

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 25

Besöksadress: Älgvägen 14 (se karta)

Postadress: Förskolan Älgvägen 14
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskalgvagen14 http://www.linkoping.se/fskalgvagen14

Förskolechef: Maria Trangius Griph
Telefon: 013-20 59 05

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2019