Om förskolan

Förskolan Vintergatan ligger i Askeby som är ett litet samhälle cirka 10 km öster om Linköping. På förskolan går mellan 35-40 stycken barn i åldrarna 1-5 år. I Askeby finns sedan årsskiftet 2016/2017 en nybyggd skola med klasser från förskoleklass till och med årskurs sex.

 

Vår gemensamma värdegrund och målbild

Trygghet - Inflytande - Lärande

  • Vi är närvarande, medforskande pedagoger med samsyn kring det kompetenta barnet, där vi bejakar olikheter.
  • Genom delaktighet och inflytande erbjuder vi barnet möjlighet att befinna sig i meningsfulla sammanhang.
  • Vi skapar en helhet kring barnet genom omsorg, respekt och ett lustfyllt lärande.

Förskolan har väl anpassade och ljusa lokaler med härlig utemiljö och närhet till fina skogspartier. Närmiljön ger oss utmärkta möjligheter att tillsammans med barnen utforska djurliv och växtriket på ett lekfullt sätt.

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Vintergatan
Telefon: 013-20 52 46

Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1

Skicka e-post till Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 52 46

Besöksadress: Andreas Lindbloms Väg 1 (se karta)

Postadress: Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskandreaslindblomsvag http://www.linkoping.se/fskandreaslindblomsvag

Rektor: Kristina Hellman
Telefon: 013-20 79 94

Rektor biträdande: Jenny Vadhammar
Telefon: 013205718

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2018