Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan ligger i den nybyggda Ekkälleskolan i Södra Ekkällan. Förskolan består av fyra avdelningar. Två avdelningar med barn 1-3 år och två avdelningar med barn 3-5 år. Vi följer Skolverkets läroplan Lpfö 98/16 och lär och leker med barnen inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik, sång och musik samt rörelse och skapande arbete.

 

Rektor

Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91
E-post: inger.collin@linkoping.se

Biträdande rektor

Sarianne Segersten
Telefon: 013-29 40 54
E-post: sarianne.segersten@linkoping.se

Personal

Personalen är indelade i fyra basenheter som består av både förskollärare och barnskötare. Vi får vår mat från skolans matsal där det finns en egen kokerska som lagar god och näringsrik mat till alla barnen. Målet är att det ska användas ekologiska och lokalproducerade ingredienser i största möjliga mån.

Leken

Lek ute och inne har stort utrymme i vår verksamhet. Barnen får möjlighet att på ett naturligt sätt träna sin sociala kompetens, sitt språk, använda fantasin och bearbeta upplevelser. Vi vuxna finns hela tiden till hands för att stimulera, delta och ingripa vid konflikter som barnen själva inte kan lösa. Lek ska ge glädje och kännas lustfyllt.

Språk

Det viktigaste för språket är det vardagliga samtalet. Vi pratar mycket med barnen, lyssnar och besvarar deras frågor. Vi arbetar i smågrupper med material som främjar språkutvecklingen. Vi sjunger mycket och använder rim och ramsor. 

Matematik

Att tydliggöra matematik ingår som en del i vår vardag. Barnen uppmuntras att sätta ord på matematiska erfarenheter genom att t ex sortera, mäta och räkna.

Naturvetenskap och Teknik

För att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap arbetar vi med att upptäcka den i vår miljö och vår vardag. Vi utför experiment tillsammans med barnen och för dialog tillsammans med vad de visar ha intresse för att utforska vidare.

Sång och Musik

Vi sjunger och spelar i både stora och små grupper. Sång och musik stimulerar barns utveckling när det gäller tal, språk, motorik och kroppsuppfattning. Vi vill skapa en gruppkänsla där barnen får god jaguppfattning och social träning – musik för glädjens skull. 

Rörelse

Det är viktigt för inlärningen att barn rör på sig och utvecklar motoriken. Utomhus stimuleras barnen att balansera, klättra och hoppa. Vi erbjuder även aktiviteter som rörelselekar och gymnastik.

Skapande

För att stimulera barnens fantasi och finmotoriska utveckling får barnen prova och känna på olika material t ex papper, kritor, vattenfärg, lera, sax och lim.

Kontakt

Föräldrar som söker plats och vill komma och titta på vår verksamhet är välkomna första fredagen varje månad klockan 10:00, ring och boka in dig så vi vet att ni kommer, se telefonnummer under kontakt. Har ni några andra funderingar eller tankar tveka inte på att ta kontakt med oss. 

Avdelning 1-3A
Telefon: 013-29 48 41

Avdelning 1-3B
Telefon: 013-26 25 74

Avdelning 3-5C
Telefon: 013-26 25 74

Avdelning 3-5D
Telefon: 013-294842

Bataljonsgatan 24

Till e-postformulär för Bataljonsgatan 24

E-post: forskoleomraden@linkoping.se

Telefon: 013-29 48 41

Besöksadress: Bataljonsgatan 24 (se karta)

Postadress: Förskolan Bataljonsgatan 24
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbataljonsgatan24 http://www.linkoping.se/fskbataljonsgatan24

Rektor: Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91

Rektor biträdande: Sarianne Segersten

Senast uppdaterad den 3 december 2018