Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan ligger i den nybyggda Ekkälleskolan i Södra Ekkällan. Förskolan består av fyra avdelningar. Två avdelningar med barn 1-3 år och två avdelningar med barn 3-5 år. Vi följer Skolverkets läroplan Lpfö 18 och lär och leker med barnen inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik, sång och musik samt rörelse och skapande arbete. Förskolan avvecklades december 2022 och flyttade till nya lokaler på förskolan Honnörsgatan 4 i januari 2023.

 

Rektor

Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91
E-post: [email protected]

Biträdande rektor

Madeleine Velander
Telefon: 013-29 40 54
E-post: [email protected]

Personal

Personalen är indelade i fyra basenheter som består av både förskollärare och barnskötare. Vi får vår mat från skolans matsal där det finns en egen kokerska som lagar god och näringsrik mat till alla barnen. Målet är att det ska användas ekologiska och lokalproducerade ingredienser i största möjliga mån.

Leken

Lek ute och inne har stort utrymme i vår verksamhet. Barnen får möjlighet att på ett naturligt sätt träna sin sociala kompetens, sitt språk, använda fantasin och bearbeta upplevelser. Vi vuxna finns hela tiden till hand för att stimulera, delta och ingripa vid konflikter som barnen själva inte kan lösa. Lek ska ge glädje och kännas lustfyllt.

Språk

Det viktigaste för språket är det vardagliga samtalet. Vi pratar mycket med barnen, lyssnar och besvarar deras frågor. Vi arbetar i smågrupper med material som främjar språkutvecklingen. Vi sjunger mycket och använder rim och ramsor. 

Matematik

Att tydliggöra matematik ingår som en del i vår vardag. Barnen uppmuntras att sätta ord på matematiska erfarenheter genom att till exempel sortera, mäta och räkna.

Naturvetenskap och Teknik

För att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap arbetar vi med tema Luft och tema Vatten. Varje tema innehåller ett trettiotal olika experiment. Vissa experiment utförs som en demonstration i dialog med barnen, ofta uppbyggt kring en berättelse av något slag. Forskning har visat att en berättelse runt ”fenomenet” man vill visa är ett viktigt stöd i inlärningsprocessen. Andra experiment utför barnen, där det ges utrymme att lösa problem, bygga och konstruera. Grundprincipen för arbetet med temat utgår från barnens erfarenheter och frågeställningar om naturvetenskapliga och tekniska företeelser. Därefter låter vi experimenten vara vägledande till nya kunskaper och förståelse kring hur omvärlden fungerar.

Sång och Musik

Vi sjunger och spelar i både stora och små grupper. Sång och musik stimulerar barns utveckling när det gäller tal, språk, motorik och kroppsuppfattning. Vi vill skapa en gruppkänsla där barnen får en god "jaguppfattning" och social träning – musik för glädjens skull.

Rörelse

Det är viktigt för inlärningen att barn rör på sig och utvecklar motoriken. Utomhus stimuleras barnen att balansera, klättra och hoppa. Vi erbjuder även aktiviteter som rörelselekar och gymnastik.

Skapande

För att stimulera barnens fantasi och finmotoriska utveckling får barnen prova och känna på olika material till exempel papper, kritor, vattenfärg, lera, sax och lim. 

Kontakt

Föräldrar som söker plats och vill komma och titta på vår verksamhet är välkomna första fredagen varje månad klockan 10:00, ring och boka in dig så vi vet att ni kommer, se telefonnummer under kontakt. Har ni några andra funderingar eller tankar tveka inte på att ta kontakt med oss. 

Avdelning 1-3A

Telefon: 013-29 48 41

Avdelning 1-3B

Telefon: 013-26 25 74

Avdelning 3-5C

Telefon: 013-26 25 74

Avdelning 3-5D

Telefon: 013-294842

Postadress: Förskolan Bataljonsgatan 24
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskbataljonsgatan24 https://www.linkoping.se/fskbataljonsgatan24

Rektor: Inger Collin
Telefon:013-20 79 91

Biträdande rektor: Madeleine Velander
Telefon: 013-29 40 54

Senast uppdaterad den 12 maj 2023