Om förskolan

Förskolan Bigarråvägen 3 består av sju avdelningar och ligger i ett nybyggt område i Sturefors, med närhet till ett lekvänligt eklandskap.

Norrbergaskolan och Bigaråvägens förskola med basketplanen och gungställning i förgrunden

 

Välkommen till förskolan Bigarråvägen

"En förskola för alla där kunskap och människor växer"

Avdelningar

På Bigarråvägens förskola finns sju avdelningar

 • Saltkråkan med barn mellan 1-3 år
 • Junibacken med barn mellan 1-3 år
 • Bullerbyn med barn mellan 1-3 år
 • Norrgården med barn mellan 1-3 år
 • Sörgården med barn mellan 3-4 år
 • Mellangården med barn mellan 3-4 år
 • Körsbärsdalen med barn mellan 4-5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar barnen i mindre grupper i olika aktiviteter för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är Djur och natur med kopplingar till vårt prioriterade område Språk.

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Saltkråkan

På avdelningen Saltkråkan, med barn i åldern 2-3 år, är ledorden: Glädje – Gemenskap – Trygghet.

Utifrån tema ”Djur och natur” och våra fokusområden språk och matematik har vi valt att arbeta med böckerna Godnatt alla djur och Sov gott kära skogsdjur. Barnen utforskar och lär om olika djur, både husdjur och skogsdjur. Arbetet med dessa böcker går in i många av målområdena i vår läroplan, Lpfö 98/18, där vi bland annat tillsammans utforskar ficklampor, funderar över varför månen inte syns på dagen, samtalar om vilken form månen och tältet har. Språkutveckling arbetar vi med genom sång, ramsor, dans och rytm/takt.

Norrgården

På avdelningen Norrgården i tema djur och natur, visade barnen tidigt i höstas intresse för de insekter och djur som finns i vår närhet. Barnens intresse fick styra och vi har därför tillsammans utforskat myran och myrstacken. Att titta på myrstacken har blivit en uppskattad start på våra skogsturer. Dessutom har barnen tillsammans skapat en myrstack som är väldigt spännande att titta på då man kan öppna en flik och kika in i hur det ser ut inuti en myrstack. För att fortsätta på samma tema kommer vi nu under våren att gå vidare och utforska andra insekter. Vi får se vilken insekt som barnen tycker att vi ska fördjupa oss i denna gång.

Tillsammans med barnen har vi även planterat ärtskott i ett mjölkpaket som vi snart ska avnjuta på smörgåsen och till maten.

Bullerbyn

Under vårterminen kommer vi på Bullerbyn att lägga mycket fokus på värdegrunden genom att läsa ”Tio små kompisböcker” tillsammans med Kanin och Igelkott. Böckerna handlar om hur det är att vara en bra kompis, till exempel att samarbeta, säga stopp, säga förlåt, dela med sig, visa sina känslor, lyssna och komma överens och att vänta på sin tur.

Vi fortsätter även vårt temaarbete med bondgården, då vi lär oss om ett djur i taget och sedan skapar djuren med olika tekniker. Dessutom kommer vi att utgå utifrån barnen intresse och arbeta med de fordon som finns på en bondgård.

Junibacken

På avdelningen Junibacken är barnen uppdelade i mindre grupper.

 • Den Orange gruppen har fortsatt sitt arbete med tema havet, där barnen undervisas om att det finns många olika fiskar i våra hav och sjöar, och om fiskens olika delar. Barnen har skapat maneter och målat fiskar och nästa projekt är sjöstjärnor.
 • I den Lila/Gula gruppen har de länge fokuserat och lärt om ekorren och haren. Tillsammans sjunger de sånger och ramsar och ser på bilder med skogsdjur. De har även byggt en skog med smådjur på en tavla inne på avdelningen.

På Junibacken arbetar vi även utifrån barnens intressen som just nu är bokstäver; se mönster-ordning-följd - varannan, vartredje; pyssla och konstruera i olika material samt lekar såsom doktor, frisör och familj.

Körsbärsdalen

Under starten av höstterminen på Körsbärsdalen lägger vi stort fokus på att skapa relationer, pedagog-barn, pedagog-vårdnadshavare och barn-barn. Utifrån det arbetar vi med en tydlig veckostruktur för att skapa de bästa förutsättningarna till möten i olika forum som bygger på undervisning. Vi kommer tydligt att arbeta med vår grundstruktur och utifrån normer och värden i vår läroplan, där vi skall sträva efter att barnen utvecklar:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Målen från vår läroplan bryter vi ner till olika undervisningsaktiviteter så som teater, samtal, skapande och frågeställningar som bygger på förskolans gemensamma förhållningsregler. Vi arbetar temabaserat där vår läroplan i sin helhet är den röda tråden och där vi integrerar olika ämnen/områden för att få ett helhetsperspektiv.

Utemiljö

Vår gård är stor och rymlig, som stimulerar olika sinnen och ligger fint intill en ekskog som vi flitigt besöker.

 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna.
Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelning Junibacken 1-2

072-574 38 71

Avdelning Norrgården 1-2

072-574 38 74

Avdelning Bullerbyn 1-2

072-593 87 65

Avdelning Saltkråkan 1-2

072-201 39 28

Avdelning Mellangården 3-4

072-574 38 73

Avdelning Sörgården 3-4

072-574 38 72

Avdelning Körsbärsdalen 5

072-254 30 49

Avdelning Törnrosdalen 5

076-130 88 87

Avdelning Rosengården

 

076-138 70 48

Rektor Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Administrativ assistent Maria Malmén 013-29 47 77

Specialpedagog Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare Micael Sandell 013-29 40 71

 

Förskolan Bigarråvägen 3

Skicka e-post till Förskolan Bigarråvägen 3

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Bigarråvägen 3 (se karta)

Postadress: Förskolan Bigarråvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbigarravagen3 http://www.linkoping.se/fskbigarravagen3

Rektor: Marie Sturehed
Telefon: 013-20 55 02

Rektor biträdande: Lotta Dahlqvist
Telefon: 013-20 55 51

Rektor biträdande: Maria Bjerke
Telefon: 013-26 27 55

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2019