Om förskolan

Förskolan Bigarråvägen 3 består av sju avdelningar och ligger i ett nybyggt område i Sturefors, med närhet till ett lekvänligt eklandskap.

Norrbergaskolan och Bigaråvägens förskola med basketplanen och gungställning i förgrunden

 

Välkommen till förskolan Bigarråvägen

"En förskola för alla där kunskap och människor växer"

Avdelningar

På Bigarråvägens förskola finns sju avdelningar

 • Saltkråkan med barn mellan 1-3 år
 • Junibacken med barn mellan 1-3 år
 • Bullerbyn med barn mellan 1-3 år
 • Norrgården med barn mellan 1-3 år
 • Sörgården med barn mellan 3-4 år
 • Mellangården med barn mellan 3-4 år
 • Körsbärsdalen med barn mellan 4-5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan 98/16. Vi jobbar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för språk, matematik och naturvetenskap.

Vi delar barnen i mindre grupper, det ger varje barn mer utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors är Djur och natur med kopplingar till våra prioriterade områden Språk och Matematik.

Avdelningarnas pedagogiska arbeten

Bullerbyn

Under vårterminen kommer vi på Bullerbyn att lägga mycket fokus på värdegrunden genom att läsa ”Tio små kompisböcker” tillsammans med Kanin och Igelkott. Böckerna handlar om hur det är att vara en bra kompis, till exempel att samarbeta, säga stopp, säga förlåt, dela med sig, visa sina känslor, lyssna och komma överens och att vänta på sin tur.

Vi fortsätter även vårt temaarbete med bondgården, då vi lär oss om ett djur i taget och sedan skapar djuren med olika tekniker. Dessutom kommer vi att utgå utifrån barnen intresse och arbeta med de fordon som finns på en bondgård.

Saltkråkan

På avdelning Saltkråkan är ledorden Glädje - Gemenskap - Trygghet. I vår verksamhet arbetar vi med:

 • värdegrunden, genom ”Tio små kompisböcker” och figurerna Kanin och Igelkott som lär ut begreppen ”Säg stopp”, ”Samarbeta”, ”Säg förlåt” och ” Lyssna”.
 • tema Djur och natur - där dinosaurier är i fokus utifrån barnens eget intresse. Barnen jämför, sorterar, lär sig namn på och lär sig om dinosauriernas liv genom böcker och lärplatta. Undrar vad som händer med vårt dinosaurieägg när det varit i akvariet några månader?
 • språk, genom ramsor, sånger, böcker och samtal. Vi använder oss av språkutvecklande material såsom Babblarna och Språklust. Vi har också en Bokpåse som är ett samarbete med föräldrar och barn, där vi sätter högläsning i centrum. Den valda boken läses gemensamt under en vecka på förskolan.
 • matematik, som innebär bland annat att jämföra, sortera, mönster, färger, siffror och att mäta. Detta ingår i aktiviteter och lekar under hela dagen. Även ett gympapass är matematik i form av rumsuppfattning.
 • att gå på promenad till skogen varje vecka där vi tittar på djur, träd och växter, följer naturens växlingar, tränar motorik, lär oss färger, sorterar kottar och mycket mera. Tänk så mycket vi lär i och av naturen.

Körsbärsdalen

Under starten av höstterminen på Körsbärsdalen lägger vi stort fokus på att skapa relationer, pedagog-barn, pedagog-vårdnadshavare och barn-barn. Utifrån det arbetar vi med en tydlig veckostruktur för att skapa de bästa förutsättningarna till möten i olika forum som bygger på undervisning. Vi kommer tydligt att arbeta med vår grundstruktur och utifrån normer och värden i vår läroplan, där vi skall sträva efter att barnen utvecklar:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Målen från vår läroplan bryter vi ner till olika undervisningsaktiviteter så som teater, samtal, skapande och frågeställningar som bygger på förskolans gemensamma förhållningsregler. Vi arbetar temabaserat där vår läroplan i sin helhet är den röda tråden och där vi integrerar olika ämnen/områden för att få ett helhetsperspektiv.

Utemiljö

Vår gård är stor och rymlig, som stimulerar olika sinnen och ligger fint intill en ekskog som vi flitigt besöker.

 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna.
Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Förskolechef Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande förskolechef Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande förskolechef Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Administrativ assistent Maria Malmén 013-29 47 77

Specialpedagog Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare Anders Malm 013-20 55 04

 

Förskolan Bigarråvägen 3

Skicka e-post till Förskolan Bigarråvägen 3

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Bigarråvägen 3 (se karta)

Postadress: Förskolan Bigarråvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbigarravagen3 http://www.linkoping.se/fskbigarravagen3

Förskolechef: Marie Sturehed
Telefon: 013-20 55 02

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 februari 2019