Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Här kan ni ta del av förskolans avdelningar, det pedagogiska arbetet, tema i området samt få en inblick i och inspireras av avdelningarnas pedagogiska arbete. Du kan även ta del av information gällande introduktion, matsedel, när barnet är sjukt och kollektiv olycksfallsförsäkring genom att gå in på specifik undersida i menystrukturen. På sidan finner ni även kontaktuppgifter till förskolan och förskoleområdets administration.

Norrbergaskolan och Bigaråvägens förskola med basketplanen och gungställning i förgrunden

 

Välkommen till förskolan Bigarråvägen

"En förskola för alla där kunskap och människor växer"

Avdelningar

Förskolan Bigarråvägen 3 består av fyra avdelningar och ligger i ett nybyggt område i Sturefors, med närhet till ett lekvänligt eklandskap. Avdelningarnas namn är:

  • Junibacken med barn mellan 1-3 år
  • Norrgården med barn mellan 1-3 år
  • Sörgården med barn mellan 4-5 år
  • Mellangården med barn mellan 4-5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar barnen i mindre grupper i olika aktiviteter för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är Djur och natur med kopplingar till vårt prioriterade område: matematik.

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Mellangården

Vi på Mellangården arbetar med att skapa en saga om skogen tillsammans med barnen. Barnen är delaktiga i arbetet genom att vara med och skriva händelse och att skapa rekvisita av naturmaterial till en teater. I vårt arbete för vi även in kunskaper om olika djur och naturen, samt att även matematiken får en naturlig plats.

Norrgården och Junibacken

Vi på avdelningarna Norrgården och Junibacken har börjat arbeta med tema "Bockarna Bruse". Där syftet med temat är att arbeta med läroplanens mål utifrån sagan. Vi sjunger, dramatiserar och berättar sagan om bockarna Bruse.

Tillsammans med barnen skapar vi bockar, troll och landskap av återbruks- och naturmaterial. Barnen deltar i resonemang om trollet och bockarnas känslor.

  • Hur känner sig trollet när det stångats ner i ån?
  • Varför är lilla bocken rädd för trollet?

Vi diskuterar och samtalar också om var bockarna lever:

  • Bor det bockar i stan/i andra länder?

I vårt arbete med bockarna Bruse kommer vi även in på matematiska frågor - vi mäter längder, jämför storlekar och samtalar om likheter och olikheter.


Vår nyfikenhet inför vart barnens intresse leder vårt tema är stor.

Utemiljö

Vår gård är stor och rymlig, som stimulerar olika sinnen och ligger fint intill en ekskog som vi flitigt besöker. 

 

Barnomsorg när du inte arbetar eller studerar

Barnomsorg erbjuds även barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola 4 timmar per dag, måndag till fredag. Syftet är att ge barnet möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.

I område Sturefors, Bestorp och Brokind är tiden förlagd 08:00-12:00, lunch ingår. 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna. Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelning Junibacken 2-4 år

072-574 38 71

Avdelning Norrgården 2-4 år

072-574 38 74

Avdelning Mellangården 5 år

072-574 38 73

Avdelning Sörgården 5 år

072-574 38 72

Rektor

Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor

Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor

Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Biträdande rektor

Glenn Löfström 013-20 75 62

Administrativ assistent

Maria Malmén 013-29 47 77

Bemanningsadministratör

Amanda Segerberg 013-20 51 90

Specialpedagog

Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare

Micael Sandell 013-29 40 71

Postadress: Förskolan Bigarråvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskbigarravagen3 https://www.linkoping.se/fskbigarravagen3

Rektor: Marie Sturehed
Telefon:013-20 55 02

Biträdande rektor: Glenn Löfström
Telefon: 013-20 75 62

Senast uppdaterad den 10 november 2022