Forum för samverkan

Samverkan förskola-hem på förskolan sker bland annat genom föräldramöte, samverkansråd, trivselaktiviteter, samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Samverkan förskola-hem

Samverkan sker genom föräldramöten, samverkansråd, utvecklingssamtal, trivselaktiviteter som jul/luciafirande, öppet hus kopplat till tema arbetet och sommarfest. Samverkan förskola-hem sker också dagligen genom lämning och hämtning, där viktig och värdefull information om barnets tid i förskolan ges.

Föräldramöte

Varje höst har förskolan ett föräldramöte för att ge er vårdnadshavare inblick i förskolans verksamhet när det gäller innehåll och aktiviteter.

Samverkansråd

Ett samverkansråd består av en samrådsrepresentant från varje avdelning på förskolorna, arbetslagsledare, förste förskollärare, biträdande förskolechef och förskolechef. Samverkansrådet träffas tre gånger per verksamhetsår och förskolechef är sammankallande.

  • Samverkansrådet ska vara ett utvecklande forum där förskola och hem arbetar gemensamt för att höja kvalitén i verksamheten.
  • Stärka förskolan och vårdnadshavarna i sina roller.

Samverkansråd äger rum en gång på hösten och två gånger på våren. Datum för möten våren 2017 är 

  • Tisdag 7 februari
  • Tisdag 25 april

Överlämning förskola-förskoleklass-fritidshem

I dokumentet nedan finns information om hur överlämning från förskola till förskoleklass-fritidshem i Sturefors går till; med tidsplan, aktivitet och vem som är ansvarig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017