Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Här kan ni ta del av förskolans avdelningar, det pedagogiska arbetet, tema i området samt få en inblick i och inspireras av avdelningarnas pedagogiska arbete. Du kan även ta del av information gällande introduktion, matsedel, när barnet är sjukt och kollektiv olycksfallsförsäkring genom att gå in på specifik undersida i menystrukturen. På sidan finner ni även kontaktuppgifter till förskolan och förskoleområdets administration.

Förskolan Björnbärsvägen 67

 

Välkommen till förskolan Björnbärsvägen 67

"En förskola för alla där kunskap och människor växer"

Avdelningar

Förskolan Björnbärsvägen 67 består av åtta avdelningar och ligger mitt i Sturefors centrum, med närhet till olika lekmiljöer såsom skogsdungar för utforskande och motorisk träning. Avdelningarnas namn är:

 • Saltkråkan med barn mellan 2-3 år
 • Bullerbyn med barn mellan 1-2 år
 • Katthult med barn mellan 1-2 år
 • Villekulla med barn mellan 2-3 år
 • Rosengården med barn mellan 3 år
 • Törnrosdalen med barn mellan 3-5 år
 • Körsbärsdalen med barn mellan 3-5 år
 • Lönneberga med barn mellan 4-5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar barnen i mindre grupper i olika aktiviteter för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är Djur och natur med kopplingar till vårt prioriterade område: matematik.

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Törnrosdalen

På Törnrosdalen arbetar vi aktivt med språk, matematik och hållbar utveckling där barnen får lära sig mer om sortering och utveckla respekt för vår miljö. I vårt arbete kommer vi att besöka biblioteket för sagostund med fokus på miljöberättelse samt få utforska biblioteket och låna böcker till förskolan. Barnen är med och återvinner förpackningar och skräp, har fått lyssna till berättelser om nedskräpning och om Allemansrätten. Vi använder återbruk i våra skapandeaktiviteter och visar barnen att det vi använt en gång ofta kan återanvändas till något annat.

Alla barn på Törnrosdalen har också utomhusvistelse varje dag.

Körsbärsdalen

På Körsbärsdalen går barn mellan 3-5 år och just nu arbetar vi tematiskt i projekt kring Sturefors. Det innebär att vi tittar närmare på och utforskar vår närmiljö.

 • Vad finns i Sturefors? - Affär, skolor, bibliotek...

Barnen har även fått visa var de bor och genom detta arbete möjlighet att utveckla sin kunskap till sin omgivande miljö, natur och samhälle.

Som ett led i temat öppnade vi på Körsbärsdalen en egen mataffär - ICA-mat. Här får barnen möjlighet till bla rollek, matematik och kommunikation.

I vår utbildning arbetar vi även med skapande, rörelseglädje, språkutveckling och värdegrundsarbete. Ett populärt arbete hos oss är även hållbar utveckling med återvinning, sopsortering och gröna påsen. Samtidigt lägger vi stort fokus på våra målområden matematik och djur och natur.

Saltkråkan

Saltkråkan är en 1-2 års avdelning där vi arbetar med tema Djur och natur. Vi plockar in material från naturen och skapar miljöer tillsammans. Vi erbjuder barnen att få uppleva skogen inomhus med koja och träd som skiftar efter årstid. I vårt arbete använder vi oss av naturmaterial så som stubbar, kottar, pinnar och lera.

Inne på Saltkråkan finns mycket olika sorters konstruktionsmaterial som barnen får utforska och bygga med. Vi arbetar nära barnen och vill vara medforskande pedagoger som stöttar och kan utmana barnen i deras lek. Tillsammans utforskar vi olika material så som sand, stenar, ris och vatten där barnen får ösa, mäta, jämföra, känna och lukta. Vi låter även barnen utforska olika lekmaterial tillsammans med tex sand.

Katthult

På Katthult går barn mellan 1-3 år. Här arbetar vi tematiskt i projekt. Under hösten djupdyker vi i boken Knacka på av Anna-Clara Tidholm. Vi läser, upplever och utforskar händelserna i boken tillsammans, med fokus på framför allt målområdet matematik och tema djur och natur. Vi arbetar även med skapande, musik, rörelseglädje ute och inne, språkutveckling samt värdegrundsarbete som är en viktig del i vår utbildning.

Villekulla

Villekulla är en 1-2 års avdelning där vi strävar efter att ge barnen olika upplevelser med hjälp av olika sorters material som stimulerar barnens sinnen. När vi går till skogen upplever vi skogen tillsammans:

 • Hur luktar det?
 • Vad hör vi?
 • Hur känns löven som fallit till marken?

Inomhus erbjuds barnen olika sensoriska material, bland annat våra sensoriska plattor och klossar, bollar, balansstenar, ljudupplevelser, målarfärg och vattenlek.

Utifrån områdets prioriterade matematikmål, med fokus på antal, fångar vi upp matematiken i många av våra vardagssituationer som till exempel i tamburen. I våra undervisningssituationer har vi valt att arbeta med matematiken genom utvalda ”matematiksagor” som främjar lärandet av talraden och med hjälp av sagor med tillhörande rekvisita arbetar vi med läges och jämförelsebegrepp.

Barnomsorg när du inte arbetar eller studerar

Barnomsorg erbjuds även barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola 4 timmar per dag, måndag till fredag. Syftet är att ge barnet möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.

I område Sturefors, Bestorp och Brokind är tiden förlagd 08:00-12:00, lunch ingår. 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna. Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelning Saltkråkan 1-3 år

Telefon: 073-039 41 74

Avdelning Bullerbyn 1-3 år

Telefon: 073-039 32 14

Avdelning Katthult 1-3 år

Telefon: 073-039 24 83

Avdelning Villekulla 1-3 år

Telefon: 073-039 90 53

Avdelning Rosengården 3-5 år

Telefon: 076-138 70 48

Avdelning Törnrosdalen 3-5 år

Telefon: 076-130 88 87

Avdelning Körsbärsdalen 3-5 år

Telefon: 072-254 30 49

Avdelning Lönneberga 1-3 år

Telefon: 072-201 39 28

Rektor

Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor

Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor

Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Biträdande rektor

Glenn Löfström 013-20 75 62

Administrativ assistent

Maria Malmén 013-29 47 77

Bemanningsadministratör

Amanda Segerberg 013-20 51 90

Specialpedagog

Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare

Micael Sandell 013-29 40 71

Postadress: Förskolan Björnbärsvägen 67
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskbjornbarsvagen67 https://www.linkoping.se/fskbjornbarsvagen67

Rektor: Marie Sturehed
Telefon:013-20 55 02

Biträdande rektor: Maria Bjerke
Telefon: 013-26 27 55

Senast uppdaterad den 13 oktober 2022