Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Samrådsmöte och föräldramöten är två former för samverkan förskola - vårdnadshavare

Samrådsmöte

Varje avdelning har en eller flera samrådsrepresentanter som träffas tillsammans med biträdande rektor och pedagoger fyra gånger per år för att diskutera verksamhetsfrågor.

Föräldramöte

Vi bjuder också in till föräldramöten två gånger per år där vårdnadshavarna får mer insyn i verksamheten och hur vi arbetar med förskolebarnen.

Senast uppdaterad den 15 oktober 2019