Forum för samverkan

Samrådsmöte och föräldramöten är två former för samverkan förskola - vårdnadshavare

Samrådsmöte

Varje avdelning har en eller flera samrådsrepresentanter som träffas tillsammans med förskolechef och pedagoger fyra gånger per år för att diskutera verksamhetsfrågor.

Föräldramöte

Vi bjuder också in till föräldramöten två gånger per år där vårdnadshavarna får mer insyn i verksamheten och hur vi arbetar med förskolebarnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 februari 2018