Om förskolan

Förskolan Bokhagsvägen har 3 avdelningar och är belägen alldeles intill Hjulsbroskolan i natursköna omgivningar.

Bokhagsvägen 6

 

Avdelningar

Lärkan 1-5 år

Svanen 1-5 år

Ugglan 1-5 år

Inskolning

På Bokhagsvägen tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Då är du som vårdnadshavare med under stor del av dagen de första dagarna, för att tillsammans med barnet uppleva förskolans aktiviteter och rutiner.

Under inskolningstiden vill vi

  • Skapa trygghet för barnet, genom att barnet lär känna den nya miljön och förskolans rutiner tillsammans med er föräldrar.

  • Ge er insyn i verksamheten och därmed möjlighet till delaktighet.

  • Skapa en bra kontakt mellan barn, föräldrar och personal.

Vi räknar med att inskolningen tar ungefär en vecka, men det är bra att ha en andra vecka i beredskap. Vi är medvetna om, och har erfarenhet av, att alla barn är olika. Vi är flexibla i att ta hänsyn till detta. En del inskolningar går fort, och andra tar längre tid. Tillsammans med dig som vårdnadshavare vill vi skapa den bästa möjliga starten för ditt barn.

Verksamhet

Bokhagsvägen har tre stycken avdelningar. Alla är åldersintegrerade avdelningar, det vill säga att på avdelningarna går det barn mellan åldern 1-5 år. Under dagen möter de äldre barnen kamrater från andra avdelningar i åldershomogena grupper. Där de får möta språkstimulerande undervisning, naturvetenskap, teknik, matematik och skapande. Vår målsättning är att ge barnen trygghet och glädje att utveckla sin förmåga, och att stimulera deras lek och utforskande inom alla områden.
Bokhagsvägen har närhet till flera skogsmiljöer, som besöks av samtliga barn minst en gång i veckan.

Utemiljö

Vi har flera skogsområden alldeles intill förskolan, i vilka vi kan utforska och upptäcka tillsammans med barnen varje vecka. Alldeles i närheten flyter även Kinda kanal förbi. De olika naturtyperna i vår omgivning ger oss utmärkta möjligheter att tillsammans med barnen utforska natur och djurliv på ett lekfullt sätt. Vi lägger stor vikt vid utevistelse i våra olika utemiljöer då det utvecklar barnens motorik och inspirerar till fantasifulla lekar.

IKT i förskolan

I de nationella och kommunala styrdokumenten för förskolan står det att barn regelbundet ska få möta, och använda sig utav digitala verktyg. Med hjälp av de digitala verktygen kan barnen tillsammans med pedagogen dokumentera och reflektera över sitt eget lärande. Vi kan även med hjälp av de digitala verktygen skapa spännande lärmiljöer, utveckla inslag i verksamheten och forska i pågående teman.

 

Förskolan Bokhagsvägen 6

Skicka e-post till Förskolan Bokhagsvägen 6

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 37

Besöksadress: Bokhagsvägen 6 (se karta)

Postadress: Förskolan Bokhagsvägen 6
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbokhagsvagen6 http://www.linkoping.se/fskbokhagsvagen6

Förskolechef: Anja Mistrén
Telefon: 013-26 36 56

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 oktober 2018