Om förskolan

Förskolan är nybyggd 2018 och ligger i Ullstämma, i södra delarna av Linköping

Förskolan har plats för ca 50 Barn och vi öppnar succesivt under höst 2018/vår 2019

Förskolans röda tvåvåningsbyggnad med namnet på väggen och en grön gräsremsa framför.

 

Kunskap, trygghet, glädje.

För varje barn.

Hela dagen.

Visionen för Förskolan Brandliljegatan är att skapa en förskola med värdskap i centrum. 

 

Struktur

Våra två avdelningar med plats för barn i åldrarna 1-5 år är;

Vargen: ca 1-3 år. 

Älgen: ca 3-5 år.

Förskolans ramtider är 6:00- 18:00 utifrån barnens tillsynsbehov. 
Jourtiden är till 18:30

Frukost serveras fram till kl 7.00. 

Från och med 7:30 välkomnas alla utomhus till vår stora gård belägen i stimulerande naturmiljö.

Vargen

Måndag-fredag

09.00 Gruppverksamhet/frukt

11.00 Lunch, därefter vila/läsning eller aktivitet
De barn som sover middag, gör det ute i sin vagn

14.00 Mellanmål 

15:30 Samverkar vi i hela huset och leker och lär tillsammans

Älgen

Måndag-Fredag

09.00 Gruppverksamhet/frukt

11:30 Storsamling

11:45 Lunch, därefter vila/läsning eller aktivitet

14.30 Mellanmål

15:30 Samverkar vi i hela huset, leker och lär tillsammans

Prioriterade områden

Förskolans arbete utgår från förskolans läroplan (Lpfö98/16). 

Förskolorna i Harvestad har under läsåret 2018/2019 har det gemensamma prioriterade området naturvetenskap. 

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi arbetar efter målet att barnen ska få uppleva och utforska naturvetenskap i sin närmiljö och i sin vardag. Undervisningen sker i mindre grupper genom projektinriktat arbetssätt som följer barnens intressen.

 

Telefonnummer 

Vargen 013 - 29 41 19

Älgen 013 - 29 41 17

Förskolan Brandliljegatan 2

Skicka e-post till Förskolan Brandliljegatan 2

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Brandliljegatan 2 (se karta)

Postadress: Förskolan Brandliljegatan 2
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbrandliljegatan2 http://www.linkoping.se/fskbrandliljegatan2

Förskolechef: Catharina Bladh
Telefon: 013-20 55 99

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 december 2018