Om förskolan

Välkommen till förskolan Bronsåldersgatan 50

Framsidan på förskolan Bronsåldersgatan 50. Långt tegelhus med blå dörr och gula bänkar framför.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna i verksamheten för att barnet ska kunna utvecklas till ”sitt bästa jag”.

Så jobbar vi

Vi på Blästad förskolor inspireras av Reggio Emilia pedagogiken.

Vi ser barnet som ett kompetent barn vilket innebär att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intresse och behov.

Varje individ berikar gruppen där vi lär tillsammans i ett utforskande arbetssätt. Alla får bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter kan värdesättas. Vilket gör förskolan till en demokratisk mötesplats.

Vår roll som pedagoger blir att vara:

Lyssnande – vara nära barnen

Medforskande – vara nyfiken på barnens görande

Stimulerande – utmana barnen i deras görande 

Välkommen

Om ni vill besöka oss är du välkommen att ringa och boka tid på tel. 013- 20 55 98.

Förskolan Bronsåldersgatan 50

Skicka e-post till Förskolan Bronsåldersgatan 50

E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 98

Besöksadress: Bronsåldersgatan 50 (se karta)

Postadress: Förskolan Bronsåldersgatan 50
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbronsaldersgatan50 http://www.linkoping.se/fskbronsaldersgatan50

Biträdande Förskolechef: Marie Bjärud Karlsson
Telefon: 013-20 84 30

Förskolechef: Anneli Träff

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 mars 2019