Om förskolan

Förskolan Ängstugan ligger i Askeby som är ett litet samhälle cirka 10 km öster om Linköping. På förskolan går 21 stycken barn i åldrarna 1-5 år. I Askeby finns sedan årsskiftet 2016/2017 en nybyggd skola med klasser från förskoleklass till och med årskurs sex.

Fasad förskolan Brunnsgårdsvägen

 

Vår gemensamma värdegrund och målbild 

Trygghet - Inflytande - Lärande

  • Vi är närvarande, medforskande pedagoger med samsyn kring det kompetenta barnet, där vi bejakar olikheter.
  • Genom delktighet och inflytande erbjuder vi barnet möjlighet att befinna sig i meningsfulla sammanhang.
  • Vi skapar en helhet kring barnet genom omsorg, respekt och ett lustfyllt lärande.

 

Vi har skapat många olika lärmiljöer på vår förskola, där barnen ges möjlighet att utvecklas och lära på ett lekfullt sätt.

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2018