Forum för samverkan

Förskolechefen är ansvarig för verksamheten och beslutande i alla övergripande frågor. Demokrati och inflytande är två viktiga faktorer i vår verksamhet och vi arbetar för att beslut ska fattas så nära barn, vårdnadshavare och personal som möjligt.

Vårdnadshavaremöte och samverkansråd är två former för samverkan mellan förskola och vårdnadshavare.

Samverkansråd

Varje förskola har en eller flera föräldrarådsrepresentanter som träffas tillsammans med förskolechef och pedagoger fyra gånger per år för att diskutera verksamhetsfrågor.

Vårdnadshavaremöte

Vi bjuder också in till vårdnadshavaremöte två gånger per år där ni får mer insyn i verksamheten och hur vi arbetar med era barn.

 

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 oktober 2018