Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet. (Lpfö-18) En del i detta arbete är att skapa forum för att mötas och diskutera aktuella frågor tillsammans. I område Harvestad, Ekholmen och Blästad förskolor har vi varje termin föräldramöte, samverkansråd eller annan form av samverkan.

Samverkansråd

Varje förskola har en eller flera föräldrarådsrepresentanter som träffas tillsammans med rektor, biträdande rekorer och personal för att lyfta områdesgemensamma frågor.

Föräldramöte

För alla vårdnadshavare på respektive förskola med innehåll som är aktuellt på den enskilda förskolan.

 

 

 

Senast uppdaterad den 21 april 2023